Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Livscykel- och livscykelkostnadsanalys 7,5 högskolepoäng

Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Costing (LCC)
Grundnivå, D0012B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0043M Matematik II samt D0011B Introduktion till drift- och underhållsteknik eller D0002B Drift och underhåll


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys inom underhåll.
Efter avslutad kurs ska studenten:
•    redogöra för miljöpåverkan under en produkts livscykel
•    kunna utföra grundläggande livscykelkostnadsanalyser
•    kunna analysera det mest kostnadseffektiva underhållsalternativet

Kursinnehåll
Kursen omfattar:
•    driftsäkerhetsparametrar
•    miljöpåverkan under en produkts livscykel
•    metodik för livscykelanalys
•    metodik för livscykelkostnadsanalys
•    modeller och beräkningsmetoder
•    simuleringsverktyg för att analysera livscykelkostnader

Genomförande

Undervisningen består av lektioner, inlämningsuppgifter, grupparbeten och laborationer. Vid lektionerna varvas förinspelade teoretiska moment med diskussionspass. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifter och grupparbeten. Kursen ges på campus med möjlighet att delta på distans.


Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp. Betygskriterier för G 3 4 5 enligt studiehandledning. Skriftlig inlämning laborationer.


Examinator
Johan Odelius

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
1. Rydh, J. et al. (2002). Livscykelanalys – en metod för miljöbedömning av
produkter och tjänster. Studentlitteratur.

2. Dhillon, B.S. (2009). Life Cycle Costing for Engineers. CRC Press Inc.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003LaborationerU G#3.00ObligatoriskH16
0004Inlämningsuppgifter individuellt/gruppG U 3 4 54.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-01-14