Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Algoritmer och datastrukturer 7,5 Högskolepoäng

Algorithms and Data Structures
Grundnivå, D0012E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper i objektorienterad programmering, objektorienterad design, och diskret matematik motsvarande de som kurserna D0009E, D0010E och M0009M ger. De praktiska momenten förutsätter allmän datorvarana och förmåga att använda UNIX.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

  • visa kunskap omden vetenskapliga grunden för att utveckla och analysera algoritmer och datastrukturer som korrekt och effektivt löser olika typer av problem samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet
  • visa förmåga attskapa, analysera och kritiskt utvärdera olika algoritmiska lösningar
  • visa förmåga att simulera och utvärdera datorprogram i situationer när de blir så komplexa att de inte kan överblickas
  • visa kunskap om matematiska verktyg för analys av algoritmer
  • visa förmåga till lagarbete och samverkan genom grupparbete samt visa förmåga att på egen hand identifiera behov av och förmåga till inhämtning av ytterligare kunskap för att stärka sin kompetens
  • visa förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar
  • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till teknikens möjligheter samt visafärdighet i att presentera och diskutera sina slutsatseroch den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Kursinnehåll

Kursen kommer att ha teoretisk tonvikt på algoritmisk problemlösning. Kursen innehåller algoritmer och datastrukturer, framförallt för sökning i och sortering av stora datamängder och grafiska problem. Vanligt förkommande datastrukturer som köer, stackar, listor, prioritetsköer, träd och söktrad, grafer, mängder, och tabeller samt ekurrensekvationer, effektivitetsmått, övre gränser. Analys av algoritmers asympototiska tids- och minneskomplexitet. Paradigmer för design av algoritmer.


Genomförande

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, lektioner och laborationer i grupp. Under tiden kursen ges kan det förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.


Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter, Laborationer, Skriftlig tentamenmed differentierade betyg .


Övrigt
Kursen kan ej kombineras med SMD 135, SMD168 och SMD184.

Examinator
Jingsen Chen

Övergångsbestämmelser
Kursen D0012E motsvarar kursen SMD184

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Th. H Cormen , C. E. Leiserson , R. L. Rivest , and C. Stein: Introduction to Algorithms (Third Edition) ISBN 0-262-03384-4, 978-0-262-03384-8,
MIT Press, 2009.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Laboration3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15