Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Verksamhetsförlagda projekt II 7,5 Högskolepoäng

Business oriented projects II
Grundnivå, D0012N
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/Data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom det systemvetenskapliga området motsvarande B-nivå: D0005N Databaser II, D0006N Objektorienterad analys och design, D0007N Objektorienterad programutveckling, I0005N IT-design från ett systemperspektiv.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

  • självständigt kunna söka ett externt projekt. 
  • tillämpa kunskaper i analys och design av system
  • planera, genomföra och följa upp ett systemutvecklingsprojekt styrt av de ansatser som används av verksamheten.
  • arbeta i ett systemutvecklingsprojekt tillsammans med användare och andra aktörer i praktiken.

Kursinnehåll
Kursen verksamhetsförlagda projekt vänder sig till dig som studerar på systemvetarprogrammet och vill få en möjlighet att tillämpa kunskaper i användningen av modeller, metoder och verktyg för att genomföra analys och design av system i ett konkret projekt ute i en verksamhet.

Genomförande
Studenten tar fram ett erforderligt underlag för att välja verksamhet och projekt. I kursen tar två studenter fram en projektplan som itereras fram i samverkan med externa handledare och vald verksamhet. Under projektet skall en utförlig dagbok föras över vad som utförts samt antal timmar som används samt en uppföljning av projektplanen. Dagboken skall varje vecka skickas in till kursansvarig och läggas ut på kurshemsidan.

Examination
  • En beskrivning av projektet och studentens arbetsuppgifter.
  • En tidsrapport som är godkänd av uppdragsgivaren.
  • En detaljerad dagbok över händelser och förändringar under projekttiden
  • En analys av vad studenten har fått ut av projektet samt en koppling till relevant teori.
  • En reflektion över den kunskap som studenten har haft behov av eller saknat i projektet i förhållande till den kunskap som har erhållits i utbildningen.
  • Ett sammandrag av projektet för publicering på Systemvetenskaps hemsida under rubriken Genomförda studentprojekt.

Övrigt
Kurserna kan startas när som helst under terminstid men ska avslutas inom 4 månader.

Examinator
Svante Edzén

Övergångsbestämmelser
Kursen D0012N motsvarar kursen IED420

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur väljs beroende på projektets karaktär.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete4.5U G#
0002Dokumentation, presentation3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-11-07