KURSPLAN

Introduktion till instrument J/R 7,5 Högskolepoäng

Introduction to Instrument J/R
Grundnivå, D0014G
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Musikhögskolan 2003-10-03

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-11-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Att ge grundläggande kunskaper på valt instrument.


Kursinnehåll

Tekniska övningar, instudering av enklare repertoar.


Genomförande

Undervisning enskilt och/eller i grupp.


Examination

Fortlöpande redovisning av förelagda uppgifter vid lektionstillfällena. Slutprov: Uppspelning av 2 stycken ur den inövade repertoaren inför undervisande lärare samt en medbedömare.


Övrigt

De instrument som kan väljas är:

 • Elbas
 • Elgitarr
 • Kontrabas
 • Flöjt
 • Keyboard
 • Saxofon
 • Sång
 • Trummor
 • Munspel
 • Trumpet
 • Trombone

Instrumentval skall meddelas institutionen skriftligt i samband med val till kurs.


Examinator
Arne Hagström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0014G motsvarar kursen MUJ075

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0U G#
0002Slutredovisning1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.