Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Webbutveckling I - Introduktion 7,5 högskolepoäng

Web Development I - Introduction
Grundnivå, D0015D
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att ge god förståelse för vikten av genomtänkt design på en webbplats. Att kunna analysera de tänkta användarna, men även rent praktiskt realisera denna design i en användbar webbplats. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- visa förmåga att designa och skapa användbara webbplatser
- redogöra för grunderna i HyperText Markup Language
- använda sig av stilmallar för utveckling av enhetlig layout på webbplatsen
- visa insikter inom området människa-datorinteraktion (Human Computer Interaction)
- visa förståelse för juridiska och legala aspekter rörande upphovsrättsfrågor och publicering av personuppgifter


Kursinnehåll

  Kursen omfattar i huvudsak momenten:
- Analysera och utforma webbsidor med fokus på användbarhet och design
- Planera utformning av egen webbplats mot tilltänkt målgrupp
- HTML i teori och praktik
- Anpassa layout med stilmallar

- Implementera egen webbplats med hänsyn till gällande lagstiftning  


Genomförande

Kursen anordnas som nätbaserad kurs.

För undervisningen används en internetbaserad lärandemiljö. I lärandemiljön kommer det att finnas studiehandledning, instruktionskomponenter, laborationsuppgifter, diskussionsforum mm.

För att kunna delta i kursen behöver du ha tillgång till dator med bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver kunna installera program på din dator. 


Examination
Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter löpande under hela kursen samt en skriftlig slutrapport. Inlämningsuppgifterna syftar till att i sin helhet skapa en användbar webbplats.

Övrigt
Examination kan ske max tre år efter kursregistrering. Ej fullständig laborationskurs kan medföra att hela laborationskursen måste göras om.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI789 Webbutveckling I -Introduktion.

Examinator
Susanne Fahlman

Övergångsbestämmelser
Kursen D0015D motsvarar kursen ISI789

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3
Ingen obligatorisk kurslitteratur

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Laboration 1U G VG *1.50ObligatoriskH07
0002Laboration 2U G VG *1.50ObligatoriskH07
0003Laboration 3U G VG *1.50ObligatoriskH07
0004Laboration 4U G VG *3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 av institutionen i Skellefteå att gälla fr o m H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-06-18