Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till programmering för ingenjörer 7,5 högskolepoäng

Introduction to programming for engineers
Grundnivå, D0017E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna:

 • Visa kunskap om beprövad erfarenhet i design och konstruktion av imperativa program samt förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter i form av implementation av imperativa program som syftar till att lösa specifika tekniska problem.
 • Visa förmåga att med en helhetssyn för relevanta problemställningar, modellera problemet samt självständigt identifiera och formulera lösningar i ett modernt imperativt programspråk.
 • Visa förmåga att kritiskt utvärdera och analysera tekniska lösningar i form av befintliga program i imperativa språk samt förutsäga och utvärdera skeenden i dessa.

Kursinnehåll
 • Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer.
 • Variabler och programtillstånd, vägval, iteration, rekursion.
 • Aritmetiska och logiska uttryck, strängar, textbehandling och minneshantering.
 • Generalisering, parametrisering och funktionsabstraktion.
 • Dynamiska datastrukturer, filbegreppet, standardbibliotek och felhantering.
 • Referenser och pekare kontra värden.
 • Introduktion till objektbegreppet.
 • Problemlösning, programstruktur och dokumentation.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. Under tiden kursen ges kan det också förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen. Under kursen hålls också en gästföreläsning av ett företag för visa hur mjukvaruutveckling används i industrin.

Examination
Skriftlig tentamen samt skriftliga eller muntliga laborationsredogörelser. För godkänt på kurserns laborationsdel krävs att alla laborationer redovisats med godkänt resultat.

Examinationen består av två moment:

 • Tentamen 4.5 HP (G U 3 4 5)
 • Laborationer 3 HP (U G#)

Övrigt

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen D0009E Introduktion till programmering, D0014E ANSI-C programmering eller med de gamla kurserna SMD134 och SMD170.


Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar kursen D0009E och kursen SMD180

Examinator
Fredrik Sandin

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Stephen G Kochan, Programming in C (upplaga 4) 2014, ISBN: 9780321776419
eller
Stephen G Kochan, Programming in C (upplaga 3) ISBN-13: 075-2063326664
ISBN-10: 0672326663

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH12
0002LaborationerU G#3.00ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15