Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk formgivning 7,5 Högskolepoäng

Graphic Design and Presentation Technique
Grundnivå, D0018A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha grundläggande kunskaper i grafisk formgivning och kunna använda datorbaserade verktyg i sitt arbete. Studenten ska även verbalt och visuellt kunna presentera sitt arbete.

Kursinnehåll
Grafisk formgivning:
  • grunderna i typografi
  • grafisk formgivning
  • visuell kommunikation.
  • analoga övningar
  • grunderna för datorgrafik.
Programundervisning i:
  • Photoshop - pixelgrafik
  • Illustrator - vektorgrafik
  • Indesign - layout
  • PowerPoint – visuellt presentationsstöd
Presentationsteknik:
Tre verbala och en ickeverbal presentation ska göras. Presentationerna sker i smågrupper i början av kursen för att sedan ske i större grupper mot kursens slut. Alla verbala presentationer spelas in på video. Studenterna ska sedan granska dessa för att utvärdera sin egen insatts. En genomgång av en presentationsmiljö och dess tekniska möjligheter görs.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, där teori varvas med övningar, samt presentationer. Kursen förutsätter att mycket tid läggs på eget arbete. Programmen tillhandahålls på skolans datorer. Kursen kan ges på engelska som handledd läskurs..

Examination
För godkänd kurs krävs deltagande vid presentationer, samt utförda inlämningsuppgifter. Betygskriterier för de individuella uppgifterna lämnas i separat kursplanering för varje kurstillfälle.
Betygsskala: 3 4 5

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursen kan ges på engelska som handledd läskurs.

Examinator
Anders Berglund

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Av institutionen tillhandahållet material.
Rekommenderad litt. Grafisk Kokbok ISBN 91-7843-128-X

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntlig presentation1.5G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter6.0G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-05-31

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15