Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Objektorienterad programmering i Java 7,5 högskolepoäng

Object oriented programming in Java
Grundnivå, D0018D
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen kräver grundläggande kunskaper i programmering (Java eller annat programmeringsspråk) motsvarande Inledande programmering i Java, 7.5 hp (D0017D).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa kunskap och förståelse samt praktiska färdigheter i att självständigt utifrån en problembeskrivning konstruera ett väl strukturerat program med grafiskt användargränssnitt och filhantering i programspråket Java enligt objektorienterade principer.

Kursinnehåll
Objektorienterad programmering innebär bland annat hantering av klasser och objekt. Vidare innehåller kursen konstruktion av grafiska användarsnitt samt olika typer av filhantering. Kursen omfattar momenten: -klasser och objekt -metoder -arv -abstrakta klasser och interface -grafiska användargränssnitt (GUI) -applets -filhantering -introduktion till databaskoppling -separation av GUI och logik -introduktion till UML (Unified Modelling Language)

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen anordnas som nätbaserad kurs utan fysiska träffar. I undervisningen används en Internet-baserad lärandemiljö där det finns stöd i form av studiehandledning, instuderingsfrågor, diskussionsforum med mera. Studenten kommer att självständigt utveckla ett program i flera steg, från klassdesign till användarvänligt GUI och filhanteringsfunktionalitet.

Kursen kräver följande utrustning och programvara:
-En Internet-ansluten dator med möjlighet att installera programvaror
-Ett headset rekommenderas

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter samt en schemalagd distansbaserad hemtentamen. Muntlig presentation av lösning vid hemtentamen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Kursen bygger på kunskaper från kursen Inledande programmering i Java. Hemtentamen ges vid kursens slut och för att genomföra tentamen behöver du en mikrofon och webbkamera ansluten till din dator.

Examinator
Susanne Fahlman

Övergångsbestämmelser
Kursen D0018D motsvarar kursen ISI792

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Java: How to Program, Late Objects, Global Edition av Harvey M Deitel, Upplaga: 11, Utgivningsdatum: 2019-09-11, ISBN: 9781292273730

Boken finns även som ebok:
Java How To Program, Late Objects, eBook, Global Edition av Harvey Deitel, Paul Deitel
Utgivningsdatum: 2019-08-05, ISBN: 9781292273747

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Inlämningsuppgift 1U G VG *1.00ObligatoriskV09
0005Inlämningsuppgift 2U G VG *1.00ObligatoriskV09
0006Inlämningsuppgift 3U G VG *2.00ObligatoriskV09
0007Inlämningsuppgift 4U G VG *1.00ObligatoriskV09
0008HemtentamenU G VG *2.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av institutionen i Skellefteå 2007-12-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16