Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Verksamhetsförlagda projekt III 7,5 Högskolepoäng

Business oriente projects III
Grundnivå, D0018N
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/Data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i systemvetenskap, 60 hp, t ex . D0004N Databaser I, D0005N Databaser II, D0006N Objektorienterad analys och design, D0007N Objektorienterad programutveckling, D0019N Programutveckling med Java, D0020N Utveckling av informationssystem, I0005N IT-design från ett systemperspektiv, I0006N Design av IT samt en av kurserna IED419, IED420, D0011N eller D0012N


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

  • självständigt kunna söka ett externt projekt.
  • tillämpa kunskaper i en eller flera faser som ingår i systemutvecklingen. 
  • ha färdigheter i att samverka för att planera, genomföra och följa upp ett systemutvecklingsprojekt i en verksamhet.

Kursinnehåll
Kursen verksamhetsförlagda projekt vänder sig till dig som studerar på systemvetarprogrammet och vill få en möjlighet att fördjupade tillämpade kunskaper i användningen av modeller, metoder och verktyg för att genomföra en eller flera faser i en systemutveckling. I kursen skall aktiva och erfarna aktörers ansatser, metoder och tekniker för att genomföra systemutveckling fångas och värderas.

Genomförande
I kursen tas det fram en projektplan som itereras fram i samverkan med externa handledare och vald verksamhet. Under projektet skall en utförlig dagbok föras över vad som utförts samt antal timmar som används samt ständig uppföljning och reflektion kring projektarbetet. Dagboken skall varje vecka skickas in till kursansvarig och läggas ut på kurshemsidan. Projektet genomförs som ett delprojekt med kopplingar till andra projekt i en samverkan med andra experter och/eller erfarna medarbetare samt med en tänkt kundgrupp. Genom att arbeta i ett delprojekt ute i en verksamhet i en samverkan med andra erfarna aktörer och deras arbetsmetoder.

Examination
  • En beskrivning av projektet och arbetsuppgifter.
  • En tidsrapport som är godkänd av uppdragsgivaren.
  • En detaljerad dagbok över händelser och förändringar under projekttiden
  • En analys av vad studenten har fått ut av projektet samt en koppling till relevant teori.
  • En reflektion över den kunskap som gruppen har haft behov av eller saknat i projektet i förhållande till den kunskap som ni har erhållits i utbildningen samt en beskrivning vilka nya erfarenheter och kunskaper som genererats under genomförandet av projektet
  • Presentation av resultaten från projektet samt ett godkännande av genomförande och resultat av projektet.
  • Ett sammandrag av projektet för publicering på Systemvetenskaps hemsida under rubriken Genomförda studentprojekt.

Övrigt
Kursen kan startas när som helst under terminstid men ska avslutas inom 4 månader.

Examinator
Svante Edzén

Övergångsbestämmelser
Kursen D0018N motsvarar kursen IED444

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur väljs beroende på projektets karaktär.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete4.5U G#
0002Dokumentation, presentation3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-11-07