Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mänskliga faktorer för säkerhet i arbetsmiljön 7,5 högskolepoäng

Human Factors for Safety in the Work Environment
Grundnivå, D0019B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i vilka faktorer påverkar människans förmåga att prestera på arbetsplatsen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • mäta hur människor arbetar
  • utvärdera arbetsmiljön
  • föreslå förbättringar

Kursinnehåll
  • Grundläggande principer för ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö
  • Riskhantering och underhållsmässighet
  • Ergonomi och dess sätt att hantera arbetsmiljö och dess utformning
  • Ergonomiska metoder för att utvärdera människor i arbete och arbetsplatsen

Genomförande

Det förutsätts att studenten förbereder sig inför diskussionspassen genom att gå igenom anvisat material. Ett aktivt deltagande på lektionen förväntas. Obligatorisk närvaro på laborationer och muntlig presentation.


Examination

Aktivt deltagande i seminarier/ föreläsningar                1.5 hp
Muntlig individuell presentation                                     2    hp
Skriftlig individuell inlämning                                         4    hp


Examinator
Phillip Tretten

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas inför kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgifter samt muntlig redovisningG U 3 4 57.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-08

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11