Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser 7,5 Högskolepoäng

Web Development II - Script languages and databases
Grundnivå, D0019E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i webbutveckling eller webbdesign, t ex D0015D Webbutveckling I eller D0023N Internet webbdesign med CMS.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Denna kurs är en fortsättning på Webbutveckling I - Introduktion. Innehållet syftar till att ge den studerande kunskap i att kunna skapa dynamiska datadrivna webbplatser med god användbarhet. Kursen ger kunskap om olika klient- och serverbaserade skriptspråk för utveckling av webbplatser med interaktivitet. En viss tyngd läggs också på att förstå grundläggande programmeringsbegrepp.
 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- visa förmåga att skapa dynamiska interaktiva webbplatser
- visa förmåga att programmera datadrivna webbplatser med hjälp av klient och serverskript
- redogöra för de grundläggande programmeringsbegreppen
- visa förståelse för grundläggande arkitektoniska tekniker i webbprogrammering 

Kursinnehåll
Kursen omfattar i huvudsak momenten:
- introduktion till skriptspråk för webbmiljöer
- skillnader mellan skriptspråk i server- och klientmiljö
- praktisk användning av skriptspråk på både klient- och serversidan
- arkitektoniska och strukturella överväganden (var bör skripten placeras)
- introduktion till relationsdatabaser
- introduktion till tekniker för konstruktion av databasdrivna webbapplikationer

Genomförande

Kursen genomförs som distanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska träffar. Kommunikation mellan studenter och mellan studenter och lärare sker i huvudsak via e-post, en nätbaserad lärplattform och  ett videokonferenssystem. Lärplattformen används för att lägga ut information, kursmaterial och artiklar/länkar under kursens gång.


Examination
Laboration1: 1,5 hp
Laboration 2: 1,5 hp
Laboration 3: 1,5 hp
Laboration 4: 3 hp

Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Examinator
Susanne Fahlman

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & Html5
Författare: Robin Nixon
Förlag: O'Reilly Media
Upplaga: 3
Utgiven: 2014-06
Språk: Engelska
ISBN: 9781491949467

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Laboration 11.5TG U G#
0002Laboration 21.5TG U G#
0003Laboration 31.5TG U G#
0004Laboration 43.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-11-12