Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser 7,5 högskolepoäng

Web Development II - Script languages and databases
Grundnivå, D0019E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i webbutveckling eller webbdesign, t ex D0015D Webbutveckling I eller D0023N Internet webbdesign med CMS.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Denna kurs är en fortsättning på Webbutveckling I - Introduktion. Innehållet syftar till att ge den studerande kunskap i att kunna skapa dynamiska datadrivna webbplatser med god användbarhet. Kursen ger kunskap om olika klient- och serverbaserade skriptspråk för utveckling av webbplatser med interaktivitet. En viss tyngd läggs också på att förstå grundläggande programmeringsbegrepp.
 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- visa förmåga att skapa dynamiska interaktiva webbplatser
- visa förmåga att programmera datadrivna webbplatser med hjälp av klient och serverskript
- redogöra för de grundläggande programmeringsbegreppen
- visa förståelse för grundläggande arkitektoniska tekniker i webbprogrammering 

Kursinnehåll
Kursen omfattar i huvudsak momenten:
- introduktion till skriptspråk för webbmiljöer
- skillnader mellan skriptspråk i server- och klientmiljö
- praktisk användning av skriptspråk på både klient- och serversidan
- arkitektoniska och strukturella överväganden (var bör skripten placeras)
- introduktion till relationsdatabaser
- introduktion till tekniker för konstruktion av databasdrivna webbapplikationer

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs som distanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska träffar. Kommunikation mellan studenter och mellan studenter och lärare sker i huvudsak via e-post, en nätbaserad lärplattform och  ett videokonferenssystem. Lärplattformen används för att lägga ut information, kursmaterial och artiklar/länkar under kursens gång.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Laboration1: 1,5 hp
Laboration 2: 1,5 hp
Laboration 3: 1,5 hp
Laboration 4: 3 hp

Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Examinator
Susanne Fahlman

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4
Titel: Learning PHP, MySQL & JavaScript
Författare: Robin Nixon
Förlag: O'Reilly Media
Upplaga: 6
Utgiven: 2021-08-31
Språk: Engelska
ISBN: 9781492093824

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Laboration 1U G#1.50ObligatoriskH12
0002Laboration 2U G#1.50ObligatoriskH12
0003Laboration 3U G#1.50ObligatoriskH12
0004Laboration 4U G#3.00ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-01-14