KURSPLAN

SkissArk I 7,5 Högskolepoäng

Architectural sketching
Grundnivå, D0021A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2012-03-06

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-08-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs inhämtat kunskaper i att använda frihandsteckning som visualiserings och kommunikationsverktyg. Studenten ska kunna teckna 1, 2 och 3-punktsperspektiv på fri hand och kunna konstruera 1, 2 och 3-punktsperspektiv samt förstå hur olika former ska vara ljussatta och hur skuggor tecknas. Målet är att studenten ska förstå och kunna tillämpa teckning för att visualisera idéer och koncept i den byggda miljön.

Kursinnehåll
Praktisk träning i teckning såsom förståelse för olika perspektiv och ögonhöjder, proportioner, förkortningar, ljussättning, och skuggning. I kursen ingår också grundläggande teknikträning.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner med handledning och övningar som utförs under och utanför lektionstid. I kursen ingår gästföreläsningar av en inom arkitekturområdet yrkesverksam arkitekt. Deltagande vid lektioner är obligatoriska.

Examination
För godkänt betyg krävs godkänd närvaro på lektioner samt godkända uppgifter och övningar utförda enligt instruktion. Kursen betygsätts med betygen U, G#


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministrationeduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Perspective Without pain, Metzger Phil
Utdelat material I kursen,
Material enligt materiallista
Rekommenderad litteratur:
Architectural Drawing, A Visual Compendium of Types and methods”, Yee Rendow

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska inlämningsuppgifter7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.