KURSPLAN

Projektkurs i tillståndsbaserat underhåll 7,5 Högskolepoäng

Project course in condition based maintenance
Grundnivå, D0021B
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-07

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Underhållsteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall visa grundläggande kunskap och förståelse för oförstörande provning, tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll. Studenten skall ha färdighet och förmåga att utföra provning och mätningar för tillståndkontroll och tillämpa adekvata analysmetoder. 


Kursinnehåll
  • Sensorer och mätteknik
  • Oförstörande provning
  • Datainsamling och analys 
  • Tillståndsövervakning 

Genomförande
Avgörs från fall till fall

Examination
Bedömning av inlämningsuppgift.

Examinator
Johan Odelius

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
litteratur varierar beroende på projektets karaktär och inriktning.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektrapport7.5TG U G#