KURSPLAN

Nätverk och Mobilitet 7,5 Högskolepoäng

Network and Mobility
Grundnivå, D0021E
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande kunskaper/kurser ingår: Goda kunskaper i programmering, datorkommunikation och nätverksprogrammering (tex. kurserna D0010E, D0012E, D0002E och D0036D).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen ger studenten kunskaper om tekniker för att uppnå mobilitet i IP nätverk och behandlar mobila system och de protokoll som används för upprätthållande av nätverksaccess.

Kursinnehåll
Kursen ger kunskap om mobil nätverkskommunikation och behandlar mobilitet ur ett systemperspektiv. Kursen behandlar mobilitets koncept som Mobile IP, SIP likväl som uppbyggnad av mobila nätverk och heterogena access nätverk.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, och laborationer. Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag.

Examination
Skriftlig tentamen och obligatoriska laborationsuppgifter.

Examinator
Christer Åhlund

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Laboration4.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.