Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nätverk och Mobilitet 7,5 högskolepoäng

Network and Mobility
Grundnivå, D0021E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande kunskaper/kurser ingår: Goda kunskaper i programmering, datorkommunikation och nätverksprogrammering (tex. kurserna D0010E, D0012E, D0002E och D0036D).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:
  • kunskaper om homogen och heterogen nätverksaccess
  • kunskaper om tekniker för att uppnå mobilitet i IP nätverk
  • färdighet att diskutera mobila system och de protokoll som används för upprätthållande av nätverksaccess.

Kursinnehåll
Kursen ger kunskap om mobil nätverkskommunikation och behandlar mobilitet ur ett systemperspektiv. Kursen behandlar mobilitets koncept som Mobile IP, SIP likväl som uppbyggnad av mobila nätverk och heterogena access nätverk.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, och laborationer. Laborationerna redovisas skriftligt och muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen och obligatoriska laborationsuppgifter.

Examinator
Karan Mitra

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#4.50ObligatoriskH14
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17