KURSPLAN

SkissArk II 7,5 Högskolepoäng

Architectural Sketching II
Grundnivå, D0022A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2012-03-06

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-08-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i perspektivteckning motsvarande Konstnärlig träning, D00011A(SkissArk) eller motsvarande. Kursen förutsätter att studenten kan teckna 1-, 2- och 3-punktsperspektiv. Kan inte ingå i examen tillsammans med D0001A Konstnärlig träning II


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenter på fri hand kunna skissa och visualisera idéer och koncept. Studenten ska också kunna färgsätta och ljussätta med olika tekniker. Studenten ska kunna hantera sina handtecknade skisser i ett bildbehandlingsprogram.

Kursinnehåll
  • Träning i teckning av byggda miljöer i korrekta perspektiv.
  • Träning i färgsättning, skuggning och ljus
  • Träning i att med teckningar analysera en miljö.
  • Träning i att skapa collage innehållande människor, miljöer och detaljstudier
  • Träning i att använda markers, akvarell samt färgpennor.
  • Träning i att sammanställa handtecknade bilder i lämpligt bildbehandlingsprogram

Genomförande
Kursen genomförs med individuella praktiska övningar och uppgifter med handledning under lektionstid. Studenterna förväntas utföra en större del av arbetet utanför lektionstid.

Examination
Kursen ges med graderade betyg. Uppgifterna presenteras på seminarier där studenterna genom att ge och ta kritik lär sig att föra en dialog och lära sig av övriga kursdeltagare.  Uppgifter betygsätts i förhållande till hur väl studenten tillgodogjort sig  uppgifternas innehåll och hur detta presenterats. Betyg U 3 4 5

Övrigt
Material införskaffas till kursen enligt materiallista Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Perspective Without pain, Metzger Phil
Personligt material enligt materiallista.
Utdelat material I kursen
Rekommenderad litteratur:
Architectural Drawing, A Visual Compendium of Types and methods”, Yee Rendow

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska inlämningsuppgifter7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.