KURSPLAN

Underhåll och produktionssystem 7,5 högskolepoäng

Maintenance and Production Systems
Grundnivå, D0022B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0010B Underhållsstrategi eller motsvarande kurs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge de studerande en fördjupad förståelse för underhåll av produktionssystem. Efter avslutad kurs ska studenten:
• förstå system och processer i olika industriella sektorer
• fördjupad kunskap i hur underhållet i olika produktionssystem planeras, utförs och utvärderas
• ha grundläggande kunskap och förståelse för underhållssystem
• ha förmåga att praktiskt kunna utföra mättekniker för inspektion och tillståndsövervakning
• ha grundläggande färdigheter i digitalisering, sakernas internet och datahantering relaterat till underhåll 

Kursinnehåll
Kursen omfattar följande:
• processer och produktionssystem för olika industriella sektorer
• underhållsprocesser, strategier och underhållaktiviteter för olika produktionssystem
• metoder för inspektion och tillståndsövervakning
• verktyg för att systematisera underhållsdata och underhållsplanering 


Genomförande
Kursen ges på campus med möjlighet att delta på distans. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid campus och studiebesök förekommer.

Kursen genomförs genom att förinspelade teoretiska moment varvas med diskussionspass. Det förutsätts att studenten förbereder sig inför diskussionspassen genom att gå igenom anvisat material. Ett aktivt deltagande på lektionen förväntas. Kursen innehåller även laborationsmoment och studiebesök. 

Examination
För godkänt slutbetyg på kursen krävs att grupparbeten, laborationer och inlämningsuppgifter utförts med godkänt resultat.

Examinator
Mattias Holmgren

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur ges före kursstart

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Grupparbeten/laborationerU G#3.50ObligatoriskV21
0002InlämningsuppgifterG U 3 4 54.00ObligatoriskV21