Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknisk kommunikation 7,5 högskolepoäng

Technical Communication
Grundnivå, D0023D
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Datateknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1b1 eller 1a, Matematik 2a eller 2b eller 2c.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:

- grundläggande kunskap i databassökning i biblioteket och webbsökning
- förmåga att bedöma hur och var man söker olika typer av information och hur man förbereder sin sökning
- förmåga att kritiskt granska och värdera information
- utvecklad förmåga att läsa och tillgodogöra sig innehållet i tekniska artiklar, både på svenska och engelska
- grundläggande färdighet i presentationsteknik, både muntligt och skriftligt
- färdigheter i användande av de vanligast förekommande programvarorna för presentation, såsom Word, Power Point, Excel
- grundläggande färdigheter i webbutveckling
- förmåga att redogöra för de svenska nationella jämställdhetsmålen
- förmåga att exemplifiera och diskutera jämställdhet i arbetsliv och samhälle

Kursinnehåll
Bibliotekskunskap (medie- och informationskompetens, referenshantering).
Presentations- och informationsteknik.
Tekniska litteraturstudier och rapportskrivning. 
Webbutveckling
Jämställdhet och jämställdhetsintegrering i arbetsliv och samhälle

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form seminarier och inlämningsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Obligatoriska inlämningsuppgifter och slutuppgift (muntlig och skriftlig presentation). Obligatorisk närvaro krävs vid seminarier.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Kursen bygger ej på tidigare kurser inom ämnesområdet.

Övergångsbestämmelser
Motsvarar kursen ISY059.

Examinator
Robert Brännström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0023D motsvarar kursen ISY059

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Webbaserat material, kompendier säljes av läraren, biblioteksmaterial.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006BibliotekskunskapU G#1.50ObligatoriskV12
0007InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskV12
0008Slutuppgift - muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskV12
0009Slutuppgift - rapportU G#1.50ObligatoriskV12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17