Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Internet webbdesign med CMS 7,5 Högskolepoäng

Internet webdesign with CMS
Grundnivå, D0023N
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen kan studenten kunna:

  • analysera och designa informationsinnehållet för webbplatser
  • använda ett Content Management System (CMS) för att implementera ett informationsinnehåll

Kursinnehåll
  • Verksamhets- och användaranalys
  • Informationsstrukturer och användningsflödesanalys
  • Navigation och informationssökning
  • Användarcentrerad design
  • Content Management System (CMS)

Genomförande
Nätburen distansutbildning. Inga obligatoriska sammankomster.

Examination
Obligatoriska inlämningsuppgifter. Obligatoriskt nätbaserad kunskapstest.

Övrigt
Tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan inte kombineras med IED340 i examen

Examinator
Harriet Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rosenfeld,L & Morville, P: Information Architecture for the World Wide Web, Designing Large-Scale Web Sites.Third Edition. O'Reilly Media. ISBN 9780596527341.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Inlämningsuppgifter4.5U G#
0003Gruppuppgifter3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, huvudansvarig utbildningsledare, SRT 2012-02-15