KURSPLAN

Routing och Switching 7,5 Högskolepoäng

Routing and Switching
Grundnivå, D0024D
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorkommunikation
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i OSI-referensmodell, TCP/IP, IP-adresser, IP-subnät, Ethernet, LAN, nätverkskomponenter, routerkonfigurering tex D0007E Datornätverk eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten ha grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i konfigurering av routrar och switchar, vara orienterad om de vanligaste routingprotokollen och hur man designar ett nätverk.

Kursinnehåll
Router- och switch konfigurering, interna routingprotokoll, virtuella LAN, dynamisk IP adressering, Nätverksdesign.

Genomförande
Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg samt obligatoriska laborationsuppgifter. Examination kan ske max tre år efter kursregistrering. Ej fullständig laborationskurs kan medföra att hela laborationskursen måste göras om. Tentamen ges efter kursens slut samt vid ytterligare sex tillfällen.

Övrigt
Studerande som läst kursen tidigare läsår men ej godkänts tenterar enligt senaste kursplan.

Övergångsbestämmelser
Motsvarar ISY060 i tidigare kursplan.

Examinator
Örjan Tjernström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0024D motsvarar kursen ISY060

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Webbaserat kursmaterial.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Laborationer4.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.