Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Datakommunikation i informationssystem 7,5 högskolepoäng

Data Communication in Information Systems
Grundnivå, D0025N
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i databaser, systemutveckling och programmering, t ex. D0004N Databaser I, D0020N Utveckling av informationssystem eller I0006N Design av IT och D0019N Programutveckling med Java. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen omfattar datakommunikation (eller nätverkskommunikation) begrepp, nätverksinstallation, nätverkskonfiguration, nätverksmedia, nätverkstopologier, nätverkshantering, nätverkskommunikation och relaterad nätverkssäkerhet.

Efter kursen ska studenten kunna:

1. Grunder i datornätverk (TCP/IP, WAN, IP och routing)

2. Implementera grundläggande Ethernet LAN (switching och management)

3. Implementera Intermediate Ethernet (Design, VLAN och felsökning)

4. IP-adressering och subnät

5. Implementera IP 


Kursinnehåll

Kursen behandlar viktiga begrepp,standarder, syfte och implementation av nätverkskommunikation. Detta innefattar fokus på nätverkskommunikation. Praktiskt arbete innebär att  studenten analyserar och utformar nätverkslösningar. Olika scenarion behandlas och en metod presenteras för att hjälpa studenten att felsöka ett nätverk. Framtida trender behandlas från en akademisk och teoretisk synvinkel vilket hjälper studenten att  förstå vilka nätverksfunktioner som kommer i framtiden. För att hitta "state of the art" inom nätverkskommunikation och framtida trender ges en kort introduktion till forskningsarbete.

Områden som behandlas: OSI-modellen, TCP/IP-modellen, IP-adresser, IP-routing, layer 2 switching, QoS, nätverksverktyg: traceroute, arp, netstat, nslookup; firewall design och firewall configuration, Kerberos, hot, sårbarhet, sårbarhetsscanners som NMAP; WAN, MPLS, SNMP, virtuella nätverk, nätverksinstallation, nätverkskonfiguration, vanliga protokoll som NAT, VLAN, DNS, DHCP, trådlöst, SOHO networks, standardmedia, standardanslutningar och associerade egenskaper.

Studententillägnar sig också varierande, relevanta praktiska färdigheter.


Genomförande
Under kursen arbetar studenten med individuella uppgifter och gruppuppgifter. När det gäller gruppuppgifter sker samarbetet genom att använda olika verktyg. Kursmaterialet behandlar begrepp, standarder, betydelse, funktion och syfte med nätverkskommunikation. För att kunna utforma en nätverkslösning måste studenten först genomföra ett mindre forskningsarbete för att hitta tillgängliga lösningar.

Undervisningen är nätbaserad med möjlighet till lektioner i klassrum för campusstudenter. Mellan sammankomsterna kommunicerar de studenter som läser kursen på distans med kurskamrater och lärare via e-post och en webbaserad lärplattform, Canvas. I Canvas finns kursmaterial och information. Studenter som läser kursen på campus i Luleå har regelbundna träffar med övriga studenter och lärare vid föreläsningar, handledning och grupparbeten.

Examination

Kursmål 1-5: Inlämningsuppgifter (individuella och/eller gruppuppgifter, som inkluderar laboratorier) 4 hp

Kursmål 1-5: Individuell skriftlig tentamen och/eller quiz, 3,5 hp

On-line examination, webbkamera är obligatorisk. Övrigt

Tillgång till en dator med Windows 8.1 (eller senare) och administrativa rättigheter till datorn för att installera programvara och Internetanslutning med cirka 0,5 Mbps. För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du dessutom ha tillgång till dator med head-set, webbkamera. 


Examinator
Svante Edzen

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1
Hårt omslag : 848 sidor
ISBN-10 : 0135792738
ISBN-13 : 978-0135792735
Förlag : Cisco Press; 1st Edition (October 10, 2019)
Språk: Engelska

Notering: Tänk på att i god tid införskaffa kurslitteraturen, då det med anledning av Covid-19 kan det vara lång leveranstid vid beställning av kurslitteraturen.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005Uppgifter (enskilda och/eller i grupp och laborationer)U G VG *4.00ObligatoriskV17
0006Skriftlig tentamen och quizzesU G VG *3.50ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-11-06