Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Affärssystem - ERP 7,5 högskolepoäng

ERP Systems
Grundnivå, D0026E
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande programmering t ex D0019N Programutveckling med Java, databashantering t ex D0005N Databaser II samt systemutveckling t ex D0006N Objektorienterad analys och design.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Förstå behovet av datoriserat stöd för beslutsfattande
 • Förstå den historiska utvecklingen av affärssystem
 • Definiera begreppet affärssystem (Enterprise Systems)
 • Definiera komponenterna i affärssystem
 • Förklara affärssystemens roll
 • Förklara den funktionella organisationsstrukturen
 • Modellera flödena i affärsprocesser
 • Förstå typer av data i affärssystem
 • Beskriv de olika metoderna för ERP implementering
 • Förklara centrala affärsprocesser: inköp, försäljning och produktion
 • Förklara integrerade affärsprocesser
 • Förklara hur man hanterar ERP-projekt

Kursinnehåll
Kursen ger en fördjupad förståelse av företagsövergripande system som vanligen kallas ERP-system eller affärssystem. ERP system är storskaliga system som integrerar de flesta av organisationens affärsprocesser.

Kursen omfattar följande teman:
 • Introduktion till affärssystem
 • Huvudfunktioner och affärsprocesser i organisationer 
 • Integrerade affärsprocesser 
 • Dokument och masterdata hantering 
 • Implementeringsmetoder 
 • ERP-projektledning

Genomförande
Under kursen ska studenterna arbeta på individuella uppgifter baserat på Open Source ERP system för att lösa problem baserat på olika användningsfall. Undervisningen är på engelska och kursen ges både på campus och på distans. Undervisningen består av lärarledda genomgångar (på campus eller nätbaserade), uppgifter som du löser enskilt eller i grupp, diskussioner och handledning. För fristående distansstudenter är undervisningen helt nätbaserad utan obligatoriska träffar.

Examination
Praktiska individuella och grupp examinationsuppgifter 2.5 hp (U/G)
Skriftlig tentamen, 5 hp (U/G/VG)

Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Examinator
Ahmed Elragal

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3
Simha R. Magal and Jeffrey Word (2009), Essentials of Business Processes and Information Systems, WILEY

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Tentamen/Individuell kunskapskontrollU G VG *5.00ObligatoriskH18
0003Praktiska individuella och grupp examinationsuppgifterU G#2.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-06-18