Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Hållbar produkt- och tjänsteutveckling

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, D0029A
Kursen kombinerar olika utvecklingslogiker och modeller för hållbar produkt- och tjänstedesign genom praktiska exempel och övningar. Ett användarperspektiv är vägledande för alla moment.

Kursen utgår från det vidare begreppet av hållbarhet, dvs. ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet där både utvecklarnas och användarnas ansvar belyses genom ett helhetstänk i tidigt utvecklingsarbete. Relationen mellan god design och hållbarhet görs tydlig genom att introducera olika dimensioner av innovationsarbete. Diskussioner och samtal om produkters och tjänsters påverkan på människors liv och arbete ingår till viss del.Studenterna examineras genom skriftliga inlämningar av grupparbete och individuell reflektion. Muntliga presentationer ingår som en del av examinationen. För betyget G krävs att studenten visar förmåga att beskriva, tillämpa och reflektera över de för kursen centrala delarna.
Fronter används för kurskommunikation samt inlämning av individuella uppgifter och grupparbeten.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Biträdande professor, Ämnesföreträdare, Excellent lärare

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491342