Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hållbar produkt- och tjänsteutveckling 7,5 högskolepoäng

Sustainable product- and service development
Grundnivå, D0029A
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenterna:
  • ha en övergripande kännedom om olika utvecklingsmodeller
  • känna till olika principer för hållbar utveckling
  • känna till och ha provat på metoder för hållbar produkt- och tjänstedesign
  • kunna tillämpa hållbarhetsprinciper i relation till innovation
  • övat förmågan att reflektera över konsekvenser från utvecklingsprocesserna i relation till ett användarperspektiv

Kursinnehåll
Hållbarhetsproblematiken är komplex och till stor del en öppen problemställning där olika perspektiv behövs beaktas. Inom ramen för kursen tränas färdigheten att identifiera problem och föreslå lösningar genom samarbete i grupp. Föreläsningar blandas med övningar där färdigheten att presentera och diskutera övas, i detta ingår att kommentera och ge konstruktiv återkoppling på andras arbeten. Reflektion över grupparbete och att arbeta med öppna problemställningar ingår som en individuell uppgift där färdigheten att beskriva och utvärdera sin egen lärprocess tränas. Kursen ges på svenska, men där så anses lämpligt kommer gästföreläsningar att ges på engelska.

Genomförande
Undervisningen sker i form av schemalagda föreläsningar och diskussionsseminarier, individuella arbeten och grupparbeten genomförs på schemalagda projektpass.

Examination
Betygssättningen baseras på inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS-utbildningsadministration, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Ericson

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artiklar (i huvudsak på engelska) som delas ut i samband med respektive kurstillfälle.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuellt arbete, skriftlig inlämningU G#2.50ObligatoriskH14
0004Projektarbete 1U G#2.00ObligatoriskH19
0005Projektarbete 2U G#3.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18