Hoppa till innehållet

Design: process och metod

Publicerad: 20 juni 2017

Kursen Design: process och metod ger en introduktion till design: planera designprojekt, utforska kontext, skapa idéer och prototypa koncept- med stöd i skiss- och modellteknik.

Kursen Design: process och metod ger en introduktion till hur design kan utföras och vilka perspektiv som bör tas hänsyn till för att säkerställa meningsfulla och innovativa lösningar. Du utvecklar din designkompetens i aktiviteter och övningar under kursens gång, samt i ett övergripande projektarbete som omfattar allt från att planera projekt, utforska kontext, skapa idéer till att prototypa koncept. Det omfattar att utforska användarbehov och användarupplevelse, att använda kreativa metoder för att skapa innovativa förslag och att under hela processen testa och gestalta konceptuella lösningar i form av skisser och modeller. 

Kursen är arrangerad som en process av upplevelsebaserad inlärning, learning-by-doing, vilket innebär att du självständigt i samarbete med ett team genomför en designprocess för att utveckla förståelse för design och för att utveckla förmåga i att gestalta lösningar.  För att utveckla användbara och hållbara produkter, tjänster, processer och miljöer behövs en gedigen förståelse för designtänkande och designmetoder, eftersom en god användarupplevelse ofta är resultatet av att ha interagerat med användare, researchat, testat, gestaltat och kommunicerat lösningar i en iterativ process. 

I kursen ges en introduktion till modellabbet, där du sedan självständigt kan arbeta med att utveckla enkla modeller för att testa lösningar. Du utvecklar även din designkompetens i visuell kommunikation genom att öva skissteknik i perspektivlära, materiallära och ljussättning. I kursens aktiviteter och övningar utvecklas din förmåga att samarbeta, genomföra projekt och att kommunicera visuellt, skriftligt och muntligt.

Kurslitteratur

  • Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015) Design: process och metod. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44 -10885-8