KURSPLAN

Trådlösa och mobila nätverk 7,5 högskolepoäng

Wireless and Mobile networks
Grundnivå, D0030D
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av LTU Skellefteå 2007-02-28 att gälla från V08.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i OSI-referensmodell, TCP/IP, IP-adresser, IP-subnät, Ethernet, LAN, nätverkskomponenter, routerkonfigurering tex D0024D Routing and switching eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten ha grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i design, installation och konfigurering av trådlösa nätverk samt hantering av mobilitet i IP nätverk.

Kursinnehåll
Trådlösa nätverkstekniker (802.11, 16), infrastruktur och ad hoc nätverk, hantering av mobilitet (MIP, SIP).

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier och laborationer.

Examination
Skriflig, muntlig eller kombination av skriftlig och muntlig tentamen. Obligatoriska laborationsuppgifter. 
Studerande som läst kursen tidigare läsår, men ej godkänts, tenterar enligt senaste kursplan. 

Examination kan ske maximalt tre år efter kursregistrering. Ej fullständig laborationskurs kan medföra att hela laboartionskursen måste göras om.  

Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Övergångsbestämmelser
Motsvarar ISY066 i tidigare kursplan.

Examinator
Örjan Tjernström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0030D motsvarar kursen ISY066

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide
Upplaga: 5th
Förläggare: John Wiley & Sons Inc
Språk: Engelska
ISBN: 9781119425786

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH07
0002LaborationerU G#4.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.