Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Trådlösa och mobila nätverk 7,5 högskolepoäng

Wireless and Mobile networks
Grundnivå, D0030D
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i OSI-referensmodell, TCP/IP, IP-adresser, IP-subnät, Ethernet, LAN, nätverkskomponenter, routerkonfigurering tex D0024D Routing and switching eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i design, installation, konfigurering och felsökning av trådlösa nätverk samt hantering av mobilitet i IP nätverk.


Kursinnehåll

Trådlösa nätverkstekniker (802.11), signalmodulering, felhantering, infrastruktur och ad hoc nätverk, hantering av mobilitet.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier och laborationer.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationsuppgifter.


Övergångsbestämmelser
Motsvarar ISY066 i tidigare kursplan.

Examinator
Örjan Tjernström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0030D motsvarar kursen ISY066

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide
Upplaga: 5th
Förläggare: John Wiley & Sons Inc
Språk: Engelska
ISBN: 9781119425786

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationerU G#4.50ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av LTU Skellefteå 2007-02-28 att gälla från V08.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17