Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Användargränssnitt: design och teknik 7,5 högskolepoäng

User interfaces: design and implementation
Grundnivå, D0031A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna designa grafiska användargränssnitt (GUIs) för specifika ändamål baserade på användarens förutsättningar och behov samt vetenskapligt etablerade principer inom användbarhet, grafisk formgivning och kommunikation. Studenten ska dessutom kunna tillämpa verktyg innehållande element av programmering för att kunna realisera, testa och kommunicera dessa grafiska användargränssnitt. Studenten ska kunna integrera grafik och teknik så det upplevs som en väl fungerande helhet.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs:
 • visa kunskap och förståelse om hur grundläggande beståndsdelar i användargränssnitt är utformade och samspelar för användbarhet, användarupplevelse och kommunikation med användaren
 • visa kunskap om tillvägagångssätt för att realisera grafiska användargränssnitt
 • visa kunskap om grundläggande programmering samt programmeringens betydelse i utvecklingsarbete
 • visa kunskap om inkluderande design

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs:
 • visa förmåga att utveckla helhetskoncept och detaljlösningar för grafiska användargränssnitt med utgångspunkt i människans behov, förutsättningar, förståelse och användarupplevelse
 • visa förmåga att kommunicera designförslag av grafiska användargränssnitt
 • visa förmåga att med relevanta verktyg realisera enkla användargränssnitt
 • visa förmåga att identifiera breddade användarbehov och användarupplevelser i visuell kommunikation, symboler, gestaltning och interaktion mellan människan och produkter


Värderingsförmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 
 • diskutera styrkor och svagheter kring sitt eget och andra studenters arbeten samt visa hur feedback är använt för att utveckla arbetet
 • demonstrera förmåga att reflektera över inkluderande design i förhållande till resultatet av ett designprojekt

Kursinnehåll
 • Vanligt förekommande element inom gränssnittsdesign
 • Grafisk design: kommunikation, layout, verktyg för grafisk design
 • Interaktion med gränssnitt
 • Användarupplevelse
 • Grundläggande element i imperativ programmering och webbprogrammering

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar varvade med laborationer där den teoretiska kunskapen får omsättas i praktik. Den teoretiska och praktiska kunskapen ska sedan användas för att i ett grupparbete arbeta tillsammans med att utveckla och förbättra grafiska användargränssnitt.

Studenterna ska utforska och utforma egna grafiska användargränssnitt genom skisser och enkla interaktiva prototyper. Studenterna ska praktiskt tillämpa de inhämtade teoretiska kunskaperna om grafisk design och användarupplevelse på designen av grafiska användargränssnitt. När en godtagbar layout har hittats ska denna realiseras i en interaktiv prototyp genom att använda lämpliga verktyg. Egna och andras gränssnitt analyseras och utvärderas genom kursen.

Examination
Laborationerna och gruppuppgifterna examineras med avseende på förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom gränssnittsdesign och programmering och hur man använder dessa. Samt förmågan att utforma och värdera grafiska användargränssnitt så att de är anpassade till användarens behov. 
Gruppuppgifter examineras med avseende på färdigheter och förmågor att:
Att i grupp designa och med hjälp av lämpliga verktyg realisera grafiska användargränssnitt med avseende på grafisk form, kommunikativa aspekter, funktion, användbarhet samt användarupplevelse enligt människans förutsättningar, samt att använda kunskap för att kritiskt analysera och utvärdera lösningar. Studentens förmåga att kommunicera de huvudsakliga förtjänsterna med projektuppgiftens gränssnitt bedöms i gruppuppgifter såväl som i muntliga presentationer.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Jörgen Normark

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
McKay, Everett (2013). UI is Communication: How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication. ISBN: 9780123969804

Anvisat onlinematerial i form av kompendier eller filmer

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LaborationerU G VG *3.50ObligatoriskH16
0002GruppuppgifterU G VG *3.50ObligatoriskH16
0003Presentation och närvaro på seminarierU G#0.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14