Hoppa till innehållet
Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Grafisk design: typografi, språket och formen 1

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, D0033A
En av de kanske viktigaste byggstenarna inom grafisk design är texten, ur såväl ett språkligt som ett estetiskt och kommunikativt perspektiv.

Med en historisk utblick övar du upp din förståelse för hur nutida grafisk design utvecklats genom att reflektera typografins roll som estetisk, språklig och funktionell budbärare.
Du övar din förmåga att se, tolka, och typgrafiskt gestalta grafiska designlösningar ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Detta stödjer du med hjälp av teori för visuell gestaltning inom typografi kopplat mot estetik, budskap och funktion. Under kursen läser du även kulturhistoria. Ur ett normkritiskt perspektiv och förhållningssätt reflekterar du olika korrespondenser mellan text, bild, rörlig bild, objekt och ljud samt olika bildkulturers traditioner.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Patrick Sundqvist, Universitetslektor

Organisation: Industriell design, Innovation och Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491274
Johan Wallerström

Johan Wallerström, Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492328