Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: typografi, språket och formen 1 15 högskolepoäng

Graphic design: typography and semantics 1
Grundnivå, D0033A
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 

Kunskap och förståelse
1 förståelse av området grafisk design, med fokus på teoretisk och praktisk kunskap om typografi ur ett konstnärligt och kommunikativt perspektiv
2 förståelse av metoder och processer för typografi
3 kunskap om estetiska, semiotiska och kommunikativa principer för form, teknik och innehåll i grafisk design
4 förståelse av samband mellan text och bild
5 Förståelse för normer och normkritik inom det typografiska området både genom kunskap om den typografiska historien och nutida formgivning

Färdighet och förmåga
6 Förmåga att identifiera, formulera och lösa designproblem
7 Förmåga att skriftligt och muntligt implementera teorier om kommunikation, främst avseende språkformer och narrativ
8 Förmåga att visualisera och motivera normkreativa insikter 

Värderingsförmåga
9 Förmåga att göra bedömningar med avseende på relevanta samhälleliga, konstnärliga och etiska aspekter
10 förmåga att självständigt planera, designa och genomföra en grafisk produktion inom givna tidsramar


Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande teori inom grafisk design med fokus på typografi ur ett historiskt och samtida perspektiv. Grundläggande teori för gestaltning av typografi, kopplat mot estetik, semantik, semiotik, budskap och funktion. Konstnärlig gestaltning och bildtraditioner ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursens moment integreras teoretiska, gestaltande och praktiska perspektiv. Undervisningen sker i form av föreläsningar och studioarbete varvat med självständigt arbete inom konstnärlig gestaltning. I kursen övar du muntlig, skriftlig och visuell kommunikationsförmåga genom kursens show and tell övningar, samt praktiserar såväl självständigt som i samverkan med andra att planera och genomföra designprojekt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen omfattar visuella, muntliga och skriftliga examinationer med betygsnivåerna U och G.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Johan Wallerström

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Simon Garfield (2012) Just My Type: A Book About Fonts, ISBN: 9781592407460
John Kane (2011) A Type Primer, ISBN: 9781856696449

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Muntlig och visuell examination - Typografi och semantikU G#4.00ObligatoriskH21
0008Muntlig och visuell examination - Bild och semiotikU G#2.00ObligatoriskH21
0009Muntlig, skriftlig och visuell examination - Typografisk designU G#5.00ObligatoriskH21
0010Muntlig och skriftlig examination - Konstnärligt skrivandeU G#2.00ObligatoriskH21
0011Visuell, muntlig och skriftlig examination - WorkbookU G#2.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11