Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Internetprogrammering 7,5 Högskolepoäng

Internet Programming
Grundnivå, D0033N
Version
Kursplan gäller: Vår 2011 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunnakonstruera serverbaserade dynamiska, datadrivna webbapplikationer med olika webbutvecklingstekniker.


Kursinnehåll
Som applikationsutvecklare förväntas du kunna tillämpa tekniker för konstruktion av databasdrivna webbapplikationer med olika tekniker på server-sidan som PHP, JSP/Servlets och ASP.NET. I kursen ingår genomförande av ett projekt där studenten genomför ett webbutvecklingsprojekt och, med utgångspunkt i en kravspecifikation, programmerar en webbapplikation med vald webbutvecklingsteknik.

Genomförande
Kursen genomförs som distanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska sammankomster. Studentens lärande sker genom självstudier, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Genom att under större delen av kursen arbeta i grupp lär sig studenten att samarbeta och kommunicera platsoberoende på distans i projektform.

Under kursen kommunicerar distansstudenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform.

Examination
Obligatoriska inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.

Övrigt
Tillgång till dator med head-set och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Examinator
Harriet Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2011 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
E-böcker (ebrary) och annan internetbaserad litteratur som motsvarar innehållet för resp. kursmoment.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuella inlämningsuppgifter3.5U G#
0002Projekt4.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19