Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Grafisk design: metod, process och teori

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, D0034A
Människor har olika förutsättningar och behov vilket ställer krav på designern att förhålla sig till.

Under denna kurs reflekterar du dels begreppet Grafisk design med dess olika design- och utvecklingsprocesser, dels grundläggande metoder och teorier för att kunna genomföra ett utvecklingsarbete, där olika aspekter beaktas utifrån människors olika behov.
Du organiserar, planerar och gestaltar ett grafiskt designprojekt. Du reflekterar de utvecklingsprocesser som projektet genomgår samt hur dessa processer, med hjälp av kreativa arbetsformer, kan utmana dina invanda tankemönster för att hjälpa dig att tänka innovativt. Kursen utgår ifrån användarcentrerad design, med fokus på hållbar utveckling genom ett normkritiskt förhållningssätt. Under kursen redovisar du såväl muntligt, skriftligt som visuellt samt väver samman teori och praktiskt handhavande på aktuella projekt. Reflektion görs utifrån litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltningsövningar genomförs i workbook.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Biträdande professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491342