Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: metod, process och teori 7,5 högskolepoäng

Graphic design: methods, process and theory
Grundnivå, D0034A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 

Kunskap och förståelse
1 förståelse av teori och metod för grafisk design 
2 förståelse för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet och hur det påverkar visuell kommunikation

Färdighet och förmåga
3 färdighet i att identifiera och implementera relevanta konstnärliga metoder i projekt
4 Förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera sin process, metod och resultat samt reflektera kring sitt eget och andras konstnärliga arbete
5 förmåga att planera, genomföra och presentera en grafisk produktion inom givna tidsramar

Värderingsförmåga
6 förmåga att implementera metoder för jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och människans förutsättningar i designprojekt
7 förmåga att reflektera kring den kulturella rollen för grafisk design för mottagare, kund, företag och samhälle 


Kursinnehåll
Kursen behandlar metoder, processer och teorier inom grafisk design, kreativa arbetsformer för att utmana invanda tankemönster och tänka nytt. Centralt i kursen är användarcentrerad design, normkritik, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv för att åstadkomma inkluderande design. I kursen behandlas även organisering och planering av designprojekt samt presentationsteknik med fokus på visuell gestaltning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen integrerar teoretiska, gestaltande och konstnärliga moment. Undervisningen sker i form av kortare föreläsningar och litteraturstudier varvade med studiobaserat lärande samt självständiga uppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U och G.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildnings-administration, eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Patrick Sundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2016) Design: process och metod. Lund: Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Muntlig, skriftlig och visuell examination - Grafisk designteori och metodU G#1.00ObligatoriskH21
0006Muntlig och visuell examination - Visuell gestaltningU G#2.00ObligatoriskH21
0007Muntlig och visuell examination - Designmetodik och designprocessU G#2.50ObligatoriskH21
0008Visuell, muntlig och skriftlig examination - WorkbookU G#2.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17