KURSPLAN

Grafisk design: metod, process och teori 7,5 högskolepoäng

Graphic design: methods, process and theory
Grundnivå, D0034A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa
 • grundläggande förståelse av teori och metod för grafisk design samt grundläggande färdigheter i att tillämpa denna kunskap.
 • grundläggande färdigheter i att identifiera, formulera och lösa gestaltningsmässiga problem med utgångspunkt i människans förutsättningar och behov, samt gestalta, genomföra och reflektera en grafisk produktion inom givna tidsramar.
 • Visa grundläggande förståelse för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet och hur det påverkar visuell kommunikation.
 • Visa förmåga att använda dessa perspektiv i designprojekt.
 • Visa  förmåga att reflektera kring dessa perspektiv i förhållande till användare, företag och samhälle.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:

 • Begreppet grafisk design och olika design- och utvecklingsprocesser
 • Grundläggande projektarbete – organisation, planering och muntlig, skriftlig och visuell presentation
 • Utvecklingsprocesser – olika grundläggande metoder och teorier för att genomföra ett utvecklingsarbete där olika aspekter beaktas utifrån människans behov och förutsättningar och visualiseras med hjälp av grafisk design
 • Kreativa arbetsformer – grundläggande metoder och teorier för att utmana invanda tankemönster och därmed tänka innovativt
 • Presentation av design- och utvecklingsarbete med fokus på visuell gestaltning
 • Användarcentrerad design, hållbar utveckling och normkritik

I kursen ingår minst ett självständigt arbete där studenten tillämpar och implementerar teori och praktik på ett aktuellt projekt med stöd av kursens handledare. Reflektion utifrån litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltningsövningar genomförs i workbook. Projektet redovisas i muntlig, skriftlig och visuell form.

Genomförande
Kursen innehåller flera moment som samtliga integrerar teoretiska, gestaltande och professionella perspektiv. Undervisningen sker i form av föreläsningar och litteraturstudier varvade med självständigt arbete inom visualisering samt handledning. Kursdeltagarna övar muntlig, skriftlig och visuell kommunikationsförmåga samt praktiserar att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och genomföra projektarbete.

Examination
Kursen examineras genom en muntlig, skriftlig och visuell redovisning av referenser, resonemang, process och resultat, enligt nedan.

Skriftlig presentation; teori och metod:
 • grundläggande förståelse av teori och metod för grafisk design samt grundläggande färdigheter i att tillämpa denna kunskap.

Muntlig presentation; teori och metod:
 • grundläggande förståelse av teori och metod för grafisk design samt grundläggande färdigheter i att tillämpa denna kunskap.

Visuell gestaltning:
 • grundläggande förståelse av teori och metod för grafisk design samt grundläggande färdigheter i att tillämpa denna kunskap.
 • grundläggande färdigheter i att identifiera, formulera och lösa gestaltningsmässiga problem med utgångspunkt i människans förutsättningar och behov, samt gestalta, genomföra och reflektera en grafisk produktion inom givna tidsramar.

Reflektion workbook:
 • grundläggande förståelse av teori och metod för grafisk design samt grundläggande färdigheter i att tillämpa denna kunskap.
 • grundläggande färdigheter i att identifiera, formulera och lösa gestaltningsmässiga problem med utgångspunkt i människans förutsättningar och behov, samt gestalta, genomföra och reflektera en grafisk produktion inom givna tidsramar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildnings-administration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015) Design – metod och process. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144108858
Lupton, Ellen. (2001) Graphic design thinking – beyond brainstorming: Princeton Architectural Press ISBN: 9781568989792

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ÖvningsuppgiftU G#3.50ObligatoriskH16
0002SeminarieuppgiftU G#1.00ObligatoriskH16
0003TillämpningsövningU G#1.00ObligatoriskH16
0004Självständigt arbeteU G#2.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.