Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Användarcentrerad programutveckling med C# 7,5 Högskolepoäng

User-Centered programming with C#
Grundnivå, D0034N
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

  • konstruera applikationer enligt principer för användbarhet och programutveckling i Windows. 
  • följa strukturerade riktlinjer och principer vid utformning av användargränssnitt, GUI. 
  • tillämpa strukturerade mönster vid programmering av databasdrivna Windows-applikationer.

Kursinnehåll
Kursen behandlar moment inom människa-dator-interaktion, mdi, omfattande kognitiva processer, metaforer, användbarhet, interaktion och uppgiftsanalys. Kursens andra moment är applikationsutveckling med C#. I momentet ingår genomförande av ett applikationsutvecklingsprojekt där studenten, med utgångspunkt i en kravspecifikation, konstruerar en databasdriven applikation med C#.

Genomförande
Kursen behandlar moment inom människa-dator-interaktion, mdi, omfattande kognitiva processer, metaforer, användbarhet, interaktion och uppgiftsanalys. Kursens andra moment är applikationsutveckling med C#. I momentet ingår genomförande av ett applikationsutvecklingsprojekt där studenten, med utgångspunkt i en kravspecifikation, konstruerar en databasdriven applikation med C#.

Examination
Obligatoriska inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.

Övrigt
Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator,

Examinator
Harriet Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1
Paul J. Deitel: Visual C# 2010 How to Program, 4/E. Pearson 2011. ISBN-10: 0132151421. ISBN-13: 9780132151429.
Alan Cooper: About Face 3: The Essentials of Interaction Design.Wiley 2007. ISBN: 978-0-470-08411-3.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuella inlämningsuppgifter3.5U G#
0002Projekt4.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-08-07

Reviderad
av Jonny Johansson, Huvudansvarig utbildningsledare SRT 2011-08-08