KURSPLAN

Grafisk design: interaktion 1 7,5 högskolepoäng

Graphic design: for interaction 1
Grundnivå, D0035A
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande förståelse för metoder och teorier inom design för interaktion och interaktiv design. Studenten ska även ha insikt i hur arbetsprocessen i ett designuppdrag med fokus på en interaktion kan se ut och fungera, i relation till vidare omvärldsanalys. Vidare kan studenten förstå, tillämpa och redogöra för sina grundläggande kunskaper, att identifiera ett designproblem, samt sammanställa och presentera en vision av ett kommande designarbete.

Studenten ska visa
 • grundläggande förståelse av interaktionens roll inom visuell kommunikation.
 • grundläggande färdigheter inom grafisk design för interaktiva situationer, miljöer och media, samt visa förståelse av dess olika kontexter, behov och förutsättningar i kommunikation och gränssnitt.
 • grundläggande förståelse av de teoretiska och tekniska möjligheter, och begränsningar som gäller för området interaktion.
 • grundläggande förmåga att planera för, gestalta, och genomföra enklare interaktiv grafisk designproduktion.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
 • Grundläggande teori om designmetoder och kommunikation med fokus på användarens, brukarens eller gruppens behov; struktur-, rum- och haptikförståelse utifrån användbarhet, användarvänlighet.
 • Grundläggande teori för visuell gestaltning inom design för interaktion och interaktiv media
 • Grundläggande metoder, processer och gestaltningsövningar för interaktionsdesign
 • Grundläggande projektarbete inom området – organisering, planering och muntlig, skriftlig och visuell presentation av resultat
 • Reflektion utifrån litteraturstudier, föreläsningar/seminarier, gestaltningsövningar och workshops görs i workbook

I kursen ingår minst ett självständigt arbete där studenten tillämpar och implementerar teori och praktik på ett aktuellt projekt med stöd av kursens handledare. Reflektion utifrån litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltningsövningar genomförs i workbook. Projektet redovisas i muntlig, skriftlig och visuell form.

Genomförande
Kursen innehåller flera moment som samtliga integrerar teoretiska, gestaltande och professionella perspektiv. Undervisningen sker i form av föreläsningar och litteraturstudier varvade med självständigt arbete inom visualisering samt handledning. Kursdeltagarna övar muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga samt praktiserar att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och genomföra projektarbete.

Examination
Kursen examineras genom muntliga, skriftliga och visuella redovisningar av referenser, resonemang, process och resultat, enligt nedan.

Användarcentrerad design, muntlig och skriftlig presentation:
 • grundläggande förståelse av interaktionens roll inom visuell kommunikation.
 • grundläggande färdigheter inom grafisk design för interaktiva situationer, miljöer och media, samt visa förståelse av dess olika kontexter, behov och förutsättningar i kommunikation och gränssnitt.

Interaktiv design, muntlig och skriftlig presentation av projektarbete:
 • grundläggande förståelse av interaktionens roll inom visuell kommunikation.
 • grundläggande färdigheter inom grafisk design för interaktiva situationer, miljöer och media, samt visa förståelse av dess olika kontexter, behov och förutsättningar i kommunikation och gränssnitt.
 • grundläggande förståelse av de teoretiska och tekniska möjligheter, och begränsningar som gäller för området interaktion.
 • grundläggande förmåga att planera för, gestalta, och genomföra enklare interaktiv grafisk designproduktion.

Reflektion workbook:
 • grundläggande förståelse av interaktionens roll inom visuell kommunikation.
 • grundläggande färdigheter inom grafisk design för interaktiva situationer, miljöer och media, samt visa förståelse av dess olika kontexter, behov och förutsättningar i kommunikation och gränssnitt.
 • grundläggande förståelse av de teoretiska och tekniska möjligheter, och begränsningar som gäller för området interaktion.
 • grundläggande förmåga att planera för, gestalta, och genomföra enklare interaktiv grafisk designproduktion.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
John Fiske. (1984) Kommunikationsteorier - En Introduktion, ISBN: 9146170472
Robert Jacobson , Richard Saul Wurman, Information Design, ISBN 978-0262600354

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ÖvningsuppgiftU G#3.50ObligatoriskH16
0002SeminarieuppgiftU G#1.00ObligatoriskH16
0003TillämpningsövningU G#1.00ObligatoriskH16
0004Självständigt arbeteU G#2.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.