Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Grafisk design: kommunikation och medier

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, D0036A
Innan det praktiska arbetet med färgsättning, formgivning och materialval startar, finns många frågor att besvara. Frågorna handlar om vad som ska kommuniceras, varför just detta ska kommuniceras, till vem, hur och när.

Dessa frågor bör besvaras för att sändaren av ett budskap ska vara säker på att nå sin tänkta mottagare. Det är också viktigare än någonsin att budskap formuleras på ett respektfullt sätt, med fokus på jämlikhet, hållbarhet  och med ett inkluderande förhållningssätt.
Under den här kursen övar du hur olika medier påverkar en användare, för att du med grafisk design ska kunna att kunna rikta budskap till olika användare. Genom momentet Kulturhistoria lär du dig att behärska korrespondenser mellan text, bild, rörlig bild, objekt och ljud samt övar förståelse av samhällelig rumslighet, färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation, främst avseende språkformer och narrativ. Du studerar olika mediums historik och olika bildkulturers traditioner med ett normkritiskt perspektiv och förhållningssätt. Kursen innehåller olika moment som samtliga integrerar teoretiska, gestaltande och professionella perspektiv. Du planerar för, gestaltar och genomför en grafisk produktion. Under kursen redovisar du såväl muntligt, skriftligt som visuellt samt väver samman teori och praktiskt handhavande på aktuella projekt. Reflektion görs utifrån litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltningsövningar genomförs i workbook.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lennart Pettersson

Lennart Pettersson, Universitetslektor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491989
Maria Uden

Maria Uden, Professor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493023