KURSPLAN

Grafisk design: kommunikation och medier 7,5 högskolepoäng

Graphic design: communication and media
Grundnivå, D0036A
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska visa
 • grundläggande förståelse av hur olika medier används för att kommunicera budskap.
 • grundläggande färdigheter i att kunna rikta budskap till olika användare med hjälp av grafisk design.
 • förmåga att planera för, gestalta och genomföra en grafisk produktion utifrån förståelse för hur budskap kan kommuniceras, till vem, varför och när.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:

 • Medierad kommunikation
 • Användarcentrerad grafisk design
 • Kulturhistoria

Genomförande
Kursen innehåller flera moment som samtliga integrerar teoretiska, gestaltande och professionella perspektiv. Undervisningen sker i form av föreläsningar och litteraturstudier varvade med självständigt arbete inom visualisering samt handledning. Kursdeltagarna övar muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga samt praktiserar att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och genomföra projektarbete.

Examination
Kursen examineras genom muntliga, skriftliga och visuella redovisningar av referenser, resonemang, process och resultat, enligt nedan.

Medierad kommunikation, muntlig och skriftlig presentation:
 • grundläggande förståelse av kommunikationsteori; hur budskap kan kommuniceras, till vem, varför och när.

Användarfokuserad grafisk design:
 • grundläggande färdigheter i att kunna rikta budskap till olika användare med hjälp av grafisk design.
 • förmåga att planera för, gestalta och genomföra en grafisk produktion utifrån förståelse för hur budskap kan kommuniceras, till vem, varför och när.

Kulturhistoria, muntlig och skriftlig presentation:
 • färdigheter i att behärska korrespondenser mellan text, bild, rörlig bild, objekt och ljud.
 • förståelse av samhällelig rumslighet.
 • förståelse av olika mediums historik och olika bildkulturers traditioner.
 • förståelse av normkritiska perspektiv och förhållningssätt.
 • färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation, främst avseende språkformer och narrativ.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
John Fiske (1984) Kommunikationsteorier - En Introduktion, ISBN: 9146170472
Kompendier ur:
- The Handbook of Visual Analysis av Theo va Leeuwen
- Möten med bilder: analys & tolkning av visuella uttryck av Yvonne Eriksson, Anette Göthlund

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001SeminarieuppgiftU G#3.00ObligatoriskH16
0002TillämpningsövningU G#3.00ObligatoriskH16
0003Självständigt arbeteU G#1.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.