Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: kommunikation och medier 7,5 högskolepoäng

Graphic design: communication and media
Grundnivå, D0036A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 

Kunskap och förståelse
1 Förståelse för hur olika medier används för att kommunicera budskap
2 Förståelse för visuell analys och gestaltning av kommunikation
3 Förståelse för kulturhistoriska perspektiv av kommunikation och medier
4 Förståelse för normkritisk analys av kommunikation

Förmåga och färdighet
5 Färdighet i att rikta budskap till olika användare med hjälp av grafisk design
6 Förmåga att kritiskt analysera och kreativt gestalta kommunikation
7 Förmåga att skriftligt, muntligt och visuellt kommunicera metod och resultat
8 Förmåga att planera, gestalta och genomföra en grafisk produktion utifrån förståelse för hur budskap kan kommuniceras, till vem, varför och när

Värderingsförmåga och förhållningssätt
9 Förmåga att dekonstruera medierad kommunikation och kritiskt analysera  helhet och beståndsdelar i kommunikation
10 Förmåga att kritiskt analysera kommunikation och medier i ett historiskt, samtida och framtida perspektiv
11 Förmåga att välja strategi för medierad kommunikation samt kunna värdera och motivera strategi och resultat 

Kursinnehåll
Kursen behandlar medierad kommunikation, kommunikationsteori, media och samhälle, samt konst- och kulturhistoria och traditioner kring kommunikation och medier.  Kursen omfattar även visuell analys och gestaltning. Kursen behandlar medierad kommunikation, kommunikationsteori, media och samhälle, samt konst- och kulturhistoria och traditioner kring kommunikation och medier.  Kursen omfattar även visuell analys och gestaltning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursens moment integreras teoretiska, konstnärliga, kulturhistoriska, konstvetenskapliga, gestaltande och professionella perspektiv. Undervisningen sker i form av en stor del arbete där du efter introduktion förväntas självständigt och i samverkan med andra undersöka fenomen och analysera olika förståelser av kommunikation och medier. Du övar din muntliga, skriftliga och visuella kommunikationsförmåga och tränar olika slags kommunikation.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U och G.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Uden

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
John Fiske (1982, 2011). Kommunikationsteorier - En Introduktion. Routledge. ISBN 9146170472
Theo van Leeuwen, Carey Jewitt (2001, 2008). The Handbook of Visual Analysis. Sage. ISBN 978-0-7619-6476-6
Yvonne Eriksson, Anette Göthlund (2004, 2012). Möten med bilder: analys & tolkning av visuella uttryck. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05945-

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Muntlig, skriftlig och visuell examination - KommunikationsteoriU G#3.00ObligatoriskH21
0005Muntlig och visuell examination - Visuell analys och gestaltningU G#3.00ObligatoriskH21
0006Muntlig, visuell och skriftlig examination - Media och samhälleU G#1.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17