KURSPLAN

Nätverksprogrammering 7,5 Högskolepoäng

Network oriented programming
Grundnivå, D0036D
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorkommunikation
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i programmering, tex D0037D Objektorienterad programmering, D0009E Introduktion till programmering eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten

1.      ha viss kunskap om den vetenskapliga grunden för nätverks programmering och kringliggande tekniker samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet,

2.      i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren beslutat om,

3.      ha förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av design och implementering av kommunicerande datorprogram med hjälp av ett modernt objektorienterat programmeringsspråk och

4.      ha förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.


Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande strukturer och stödfunktioner för kommunikation mellan datorprogram.
Kommunikationsmodeller: TCP/IP och dess stödprotololl, client-server, peer-to-peer, VPN, NAT.
Nätverks APIer, hantering av parallella händelser (trådar, timers, räknare).
Implementering av säker kommunikation.
Monitorering av nätverkstrafik: Network packet sniffers.


Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.
Laborationerna sker både enskilt och i grupp.


Examination

Kursmålen examineras på följande sätt:

1.      Skriftlig tentamen. Laborationsuppgifter.

2.      Laborationer (utförda i grupp).

3.      Laborationer. Skriftlig tentamen.

4.      Laborationer.


Examinator
Robert Brännström

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Java Network Programming, 3ed
Elliotte Rusty Harold, O'Reilly
ISBN10: 0-596-00721-3
ISBN13: 978-0-596-00721-8

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Laboration4.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.