Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Objektorienterad analys och design 7,5 högskolepoäng

Object oriented analysis and design
Grundnivå, D0039D
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i programmering, tex D0037D Objektorienterad programmering, D0009E Introduktion till programmering eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten

1.       ha god kunskap om den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design samt omfattande
          kunskap om dess beprövade erfarenhet,

2.       i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både
          grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren beslutat om,

3.       ha god förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av design och
          implementering av stora datorprogram med hjälp av ett modernt objektorienterat programmeringsspråk,

4.       ha god kunskap om aktuella projektmodeller för mjukvaruutveckling och

5.       ha god förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.


Kursinnehåll

Kursen ger djupare teoretiska kunskaper i objektorientering, analys, design, implementation och test.
Abstraktion, inkapsling och objektrelationer, design mönster, god programmeringssed, versionshantering.
Mjukvaruutvecklingsprocesser och dokumentation. Arbetsmiljö och jämställdhetsintegrering.

Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.
Laborationerna skrivs i ett objektorienterat språk.


Examination

Kursmålen examineras på följande sätt:

1.       Skriftlig tentamen. Laborationsuppgifter.

2.       Laborationer (utförda i grupp).

3.       Laborationer. Skriftlig tentamen.

4.       Laborationer. Skriftlig tentamen.

5.       Laborationer.


Examinator
Robert Brännström

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1
Webbaserat material.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH14
0004LaborationU G#4.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av LTU Skellefteå 2008-11-19 att gälla fr o m H09.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15