Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: Identitetsdesign 15 högskolepoäng

Graphic design: Identity design
Grundnivå, D0041A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 1 (D0032A) 15 hp, Grafisk design: typografi, språket och formen 1 (D0033A) 15hp, Grafisk design: metod, process och teori (D0034A) 7,5 hp, Grafisk design: interaktion 1 (D0035A) 7,5 hp, Grafisk design: kommunikation och medier (D0036A) 7,5 hp och Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 2 (D0038A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 

Kunskap och förståelse
1 Förståelse för identitets- och varumärkesteori ur ett historiskt och samtida perspektiv
2 Förståelse för konstnärliga och kulturhistoriska perspektiv och visuella traditioner
3 Förståelse för medierad kommunikation och visuella narrativ

Förmåga och färdighet
4 Förmåga att se, tolka och gestalta med utgångspunkt i egen och andras identitetsdesign
5 Färdighet inom identitetsdesign utifrån olika kontext, behov, strategier och förutsättningar i kommunikation och gränssnitt
6 Förmåga att förstå och praktiskt applicera visuell design som kommunicerar och förstärker olika aspekter av identitet
7 Förmåga att kritiskt analysera visuell identitet utifrån historiska, kulturella, samhälleliga och tekniska aspekter
8 Förmåga att planera, genomföra och skriftligt, muntligt och visuellt förmedla en visuell identitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
9 Förmåga att normkritiskt analysera och normkreativt gestalta visuell identitet
10 Förmåga att tolka, värdera, reflektera och argumentera kring historiska, samhälleliga och tekniska faktorer påverkar identitetskommunikation och dess läsning
11 Förmåga att självständigt värdera olika strategier och metoder samt eget och andras konstnärliga förhållningssätt


Kursinnehåll
Kursen behandlar identitetsdesign i form av företagsidentitet där visuell kommunikation, branding, logodesign, typografi, färglära, bildberättande, artefakter och storytelling samt förståelsen av dessa element används i övningar kopplade till kritisk analys och konstnärlig gestaltning. Konstnärligt förhållningssätt är en central del i kursen och självdesignanalys behandlar kursdeltagarens konstnärliga gestaltningsprocess.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av introducerade föreläsningar varvade med övningar där du tränar din kritiska analysförmåga och ditt konstnärliga förhållningssätt. Kursen genomförs till stor del som studiobaserat lärande där du självständigt och i samverkan med andra övar momenten identitet, varumärke, konstnärlig identitet och visuell gestaltning. Du övar även din muntliga, skriftliga och visuella kommunikationsförmåga i kursens show and tell övningar och i skriftliga analyser av befintlig och egen design.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U, G och VG.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Patrick Sundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Every, Michel (2015). Logo: The reference Guide to Symbols and Logotypes. ISBN: 978-1780671902
Wheeler, Alina (2017). Designing Brand Identity, John Wiley & sons Inc, ISBN: 978-111898028

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Muntlig och visuell examination - Identitet och varumärkeU G#4.00ObligatoriskH21
0006Muntlig och visuell examination - Konstnärliga perspektiv på identitet och gestaltningU G VG4.00ObligatoriskH21
0007Muntlig och visuell examination - Visuell identitetsdesignU G VG *5.00ObligatoriskH21
0008Muntlig, visuell och skriftlig examination - WorkbookU G#2.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17