Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Användbarhet och användarupplevelse 7,5 högskolepoäng

Usability and user experience
Grundnivå, D0046A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ergonomi och kognition (A0017A) 7,5 hp eller Människa-Maskin-Interaktion (P0067A eller D0055A), eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten ska kunna designa produkter, tjänster, miljöer eller system som ger användaren en god användarupplevelse samt att kunna utvärdera användarupplevelsen.
    

  • visa kunskap om aspekter som påverkar användarupplevelsen i en produkt, tjänst, miljö eller system 
  • visa förmåga att utforma och utveckla produkter och miljöer med utgångspunkt i människans fysiska och mentala behov och förutsättningar, med fokus på användbarhet och användarupplevelse
  • visa förmåga att välja och använda lämpliga metoder för att analysera och utvärdera användbarhet och användarupplevelse
  • visa förmåga att kritiskt analysera befintliga lösningar samt kritiskt reflektera kring egna och andra studenters lösningsförslag ur användbarhets och användarupplevelse-perspektiv

Kursinnehåll
Kursen behandlar design och utvärdering av produkter, tjänster, miljöer eller system med människan i centrum. Kursen är tydligt användarcentrerad med syftet att lära sig mer om hur man designar produkter eller system som är lättanvända och lätta att förstå. Kursen behandlar även hur produkter kan vara anpassade till att ge användaren en god upplevelse när man använder produkten. För att vara säker på hur effektiv en design är på dessa aspekter behandlar kursen även hur dessa produkter kan testas och utvärderas för att få svar på om designen passar användaren.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i form av föreläsningar varvade med självständigt arbete i form av uppgifter och övningar, individuellt eller i grupp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Inlämningsuppgifter U G VG 7,5 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Jörgen Normark

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Successful User Experience: Strategies and Roadmaps. Elizabeth Rosenzweig. ISBN 9780128009857

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17