Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: designreflektion 7,5 högskolepoäng

Graphic design: design thinking
Grundnivå, D0048A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 60 högskolepoäng i Grafisk design eller Mediedesign samt kurserna Grafisk design: Typografi, språket och formen 2 (D0040A) 15 hp och Grafisk design: Identitetsdesign (D0041A) 15 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande:

Kunskap och förståelse
1 Kunskap om och förståelse designvetenskapliga perspektiv, metodik och teorier inom grafisk design
2 Förståelse för praktiker och metoder inom grafisk design
3 Förståelse för kommunikativa aspekter av text, bild och budskap
4 Förståelse för hållbar grafisk design

Förmåga och färdighet
5 Förmåga att förmedla information på ett källkritiskt, läsbart och konstnärligt gestaltat vis 
6 Förmåga att identifiera och formulera relevanta frågeställningar för grafisk design
7 Förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
8 Förmåga att identifiera och planera relevanta metoder för en situerad kontext
9 Förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera konstnärliga frågeställningar och resultat med olika grupper
10 Förmåga att implementera konstnärliga tekniker, metoder, material och tekniker

Värderingsförmåga
11 Förmåga att självständigt analysera, identifiera och förmedla kunskap inom grafisk design på ett konstnärligt, informativt och kommunikativt vis
12 Förmåga att tolka, ifrågasätta och belysa aspekter som bidrar till ny eller djupare kunskap inom grafisk design 

Kursinnehåll
Kursen omfattar fördjupning i grafisk designteori och -metodik genom litteraturstudier och egna designfördjupningar, konstnärligt och designvetenskapligt.  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs både individuellt och i samarbete med andra. Första uppgiften genomförs i grupp och består av litteraturstudier, reflektion och skrivande. Andra uppgiften omfattar en kortare designsprint där du utforskar metodik i förhållande till ditt examensarbete. Den tredje uppgiften omfattar en fördjupning av kunskap och förståelse i förhållande till relevanta aspekter i ditt examensarbete.  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U, G och VG.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lupton, Ellen (2001) Graphic design thinking – beyond brainstorming: Princeton Architectural Press ISBN: 978156898979
Lupton, Ellen. (2001) Graphic design thinking – beyond brainstorming: Princeton Architectural Press ISBN: 978156898979
Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015) Design – metod och process. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144108858

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig examination - Designvetenskapligt skrivande, crasch courseU G#1.00ObligatoriskH21
0003Muntlig, skriftlig och visuell examination - DesignmetodikU G#2.50ObligatoriskH21
0004Muntlig, skriftlig och visuell examination - Grafisk designteori, fördjupningU G VG *4.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17