Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: designreflektion 7,5 högskolepoäng

Graphic design: design thinking
Grundnivå, D0048A
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 60 högskolepoäng i Grafisk design eller Mediedesign samt kurserna D0040A Grafisk design: Typografi, språket och formen 2 och D0041A Grafisk design: Identitetsdesign eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  • visa kunskap och förståelse om praktisk och teoretisk grund inom grafisk design
  • visa kunskap och erfarenhet av metoder
  • visa förmåga att analysera och tolka mottagarens, sändarens, användarens och beställarens perspektiv
  • Visa professionalitet i kontakt med bransch och omvärld
  • visa förmåga att formulera definierade och relevanta frågeställningar för grafisk design i bred samtida och framåtsiktande bemärkelse
  • visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera ditt arbete och dess konstnärliga frågeställningar med olika grupper
  • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta design, konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • visa förmåga att tolka, ifrågasätta och belysa aspekter som bidrar till ny eller djupare kunskap inom designområdet

Kursinnehåll
Kursen är ett av de avslutande momenten av din utbildning i grafisk design och omfattar självständigt genomförande av en designreflektion inifrån ett eller flera företag inom grafisk design, genomförd som studiebesök eller praktik (verksamhetsförlagd utbildning).

Genomförande
Kursen består huvudsakligen av självständigt genomförande av studiebesök och/eller praktik inom grafisk design/medie/kommunikationsbranschen.

Examination
Inlämningsuppgift 7.5 hp U G

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lupton, Ellen (2001) Graphic design thinking – beyond brainstorming: Princeton Architectural Press ISBN: 978156898979
Lupton, Ellen. (2001) Graphic design thinking – beyond brainstorming: Princeton Architectural Press ISBN: 978156898979
Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015) Design – metod och process. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144108858

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftU G VG *7.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04