KURSPLAN

Design: kontext och analys 7,5 Högskolepoäng

Design immersion
Grundnivå, D0051A
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-11-09

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurserna D0030A Design: process och metod och D0039A Design: Interaktion och prototyper eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att utveckla studentens kompetens av att identifiera, tillämpa, analysera och syntetisera designvetenskaplig praktik, metod och teori och på så sätt bidra till kunskapsutveckling inom området teknisk design.

Målen är att studenten ska:
 
  • Demonstrera bred kunskap om teknisk designvetenskaplig grund Demonstrera  kunskap  inom  designvetenskap
  • Visa förmåga att analysera, tillämpa och beskriva designmetodik
  • Visa förmåga att kritiskt granska och relatera till användar-, företags-, och samhällsperspektiv Visa förmåga att muntligt, skriftlig och visuellt kommunicera designvetenskap

Kursinnehåll
Kursen behandlar designvetenskaplig grund och -metodik, aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visuell, muntlig och skriftlig kommunikation av området teknisk design.

Genomförande
Kursen genomförs till stor del som självständigt arbete, både individuellt och i samarbete med andra. Seminarier och övningar syftar till att ge fördjupad förståelse av designvetenskap och designmetodik. Kursens uppgifter omfattar:

  1. Introduktion till designvetenskap: övning i att läsa, analysera och beskriva designvetenskap
  2. Designmetodik: övning i att identifiera, analysera, beskriva och syntetisera användandet av designmetodik
  3. Fördjupning: övning i att identifiera, fördjupa, beskriva, analysera, syntetisera och kommunicera kunskap inom området teknisk design.

Seminarier genomförs för formativ feedback, dvs. återkoppling där studenten har möjlighet att utveckla sitt arbete utifrån kommentarer innan slutlig inlämning, samt kritisk granskning av egna och andras texter.

Examination
Designvetenskapligt skrivade U, G# 1,5 hp
Designforskningsmetodik U, G# 2 hp
Designteori- fördjupning U, G# 4 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Research Methods for Product Design. Alex Milton, Paul Rodgers. ISBN 9781780673028

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Designvetenskapligt skrivande1.5TG U G#
0002Designforskningsmetodik2.0TG U G#
0003Designteori- fördjupning4.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.