KURSPLAN

Visuell design 7,5 högskolepoäng

Visual design
Grundnivå, D0052A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna implementera teoretisk och praktisk kunskap för att visualisera och
kommunicera visuell design. Studenten skall förstå vad visuell kommunikation betyder och kunna använda
sig av det visuell språket både i analys och praktik.

Studenten ska visa:  
 • förståelse av material- och färglära för visuell design samt färdigheter i att tillämpa denna kunskap.
 • färdigheter i metod och process.
 • färdigheter i att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll.
 • färdigheter i att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera sin process och metod samt att reflektera
 • kring sitt eget och andras design arbete.
 • förståelse av normkritiska perspektiv och förhållningssätt.
 • färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation, främst avseende språkformer och narrativ.
 • förståelse av olika mediums historik och olika bildkulturers traditioner.
 • färdigheter i att behärska korrespondenser mellan text och bild samt mellanrummet dem emellan.
 • grundläggande färdigheter i att planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
 • Illustrativa tekniker, material och medier: Färg & form, Illustration både analogt och digitalt.
 • Olika perspektiv på gestaltning och visuell kommunikation.
 • Bildteori och hur man berättar med bild.
 • Visuell design som begrepp och tradition samt kunna reflektera kring normer som berör dem.
 • Processer och metoder, teoretiskt och praktiskt.

I kursen ingår minst ett självständigt arbete där studenten tillämpar och implementerar teori och praktik på ett
aktuellt projekt med stöd av kursens handledare.

Genomförande
Kursen innehåller flera moment som samtliga integrerar teoretiska, gestaltande och professionella perspektiv. Undervisningen sker i form av föreläsningar och litteraturstudier varvade med självständigt arbete inom visualisering samt handledning. Kursdeltagarna övar muntlig, skriftlig och visuell kommunikationsförmåga samt praktiserar att såväl självständigt som i samverkan med andra.

Examination
Kursen examineras genom muntlig, skriftlig och visuell redovisning av referenser, resonemang, process
och resultat.

0001    Inlämningsuppgifter                        5 hp     U G#
0002    Seminarieuppgift                            1 hp     U G#
0003    Självständigt arbete/workbook    1,5 hp     U G#

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Eriksson Yvonne & Göthlund Annette, Möten med bilder (2012) ISBN: 9789144059457

Holst Hanne-Vibeke, Som pesten, ISBN: 9789175039503 (valfri pocket version)
Lunde Maja, Binas historia, (valfri pocket version)

Referenslitteratur:
Andreas Berg & Sara Teleman, Svensk illustration - en visuell historia 1900-2000 (2019)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#5.00ObligatoriskH19
0002SeminarieuppgiftU G#1.00ObligatoriskH19
0003Självständigt arbete/workbookU G#1.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.