Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Musicerande II

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, D0079G
I Musicerande II fortsätter du att spela och komponera med riktning mot skivinspelningar, större arrangemang och turnéer.
Efter kursen kommer du att kunna: - visa på en utvecklad musikalisk skicklighet och egenart i musikproduktioner och vid framträdanden. - visa på god förtrogenhet med ditt eget spel i olika gruppkonstellationer. - visa på ett entreprenöriellt förhållningssätt - använda dig av en fruktbar självvärdering och ett kritiskt förhållningssätt som framträder vid seminarier, musikaliska/konstnärliga projekt och utvärderingar. Kursen ingår i utbildningskonceptet BoomTown Music Education. Syftet med BTME är att erbjuda en gränsöver¬skridande och processorienterad utbildning för band och musiker, på rockmusikens villkor. Utbildnings¬konceptet vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund gällande samlärande och gehörsspel – forskning utförd vid Musikhögskolan i Piteå och i samarbete med musiker inom pop- och rockgenren. BTME utgör en av tre hörnstenar i BoomTown – ett näringslivsprojekt som består av utbildning, organisation och nätverk samt näringsliv. De andra hörnstenarna i triaden innebär en kvalitetshöjning för BTME med deras delaktighet i musikbranschen och som professionell bandinkubator. Det centrala i utbildningen - spelandet - bedrivs i replokaler och studios med extremt hög standard belägna i BoomTowns lokaler på Wallingatan i Borlänge. I dagsläget bedrivs två högskoleutbildningar vid BoomTown som är unika i sitt slag, BTME och Kreativ ljusdesign för scen och event.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Erik Weissglas, Universitetslektor, Utbildningsledare för programmet Gehörsbaserat musikskapande

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72657