KURSPLAN

Interpretation I J/R 7,5 högskolepoäng

interpretation I J/R
Grundnivå, D0110G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända antagningsprov till Ämneslärare musik eller Konstnärlig kandidat, musik.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska efter genomförd kurs kunna:

  • Visa på kunskap och förtrogenhet att stilmedvetet tolka och uppföra musik.
  • Redogöra för musikaliska ställningstaganden i vald repertoar.
  • Visa och förklara användandet av sedvanlig spelteknik för vald speifik genre.

Kursinnehåll
Repertoarkännedom, uppförandepraxis.

Genomförande
Undervisning enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras individuellt genom muntlig och musikalisk redovisning av förelagda uppgifter.

Sammanfattande slutredovisning sker i slutet av kursen.


Examinator
Leo Holmberg

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen består av notmaterial, fonogram och andra musikalier.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *6.00ObligatoriskH13
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.