Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till jazz-/rockmusiker I 30 högskolepoäng

Introduction to Jazz/Rock Musician I
Grundnivå, D0112G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända antagningsprov


Urval

Sökande kallas till prov för urval och behörighet till instrument inom jazz/rock efter sista anmälningsdag. Resultatet av antagningsprovet utgör även grund för rangordning. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat

Kursen utgör den första av två profilkurser inom Introduktion till Jazz/Rockmusiker och fokuserar på tre samverkande perspektiv: Musikens grund, Instrument och ensemble samt Det publika mötet.

Efter genomgången kurs skall den studerande visa

 • Grundläggande färdigheter i instrument och ensemblespel
 • Grundläggande färdigheter i att hantera ett musikaliskt material för den egna och ensemblens instudering
 • Grundläggande kunskaper i musikteori

Kursinnehåll

Grundläggande studier i allmänmusikaliska färdigheter och kunskaper.

Musikens grund

 • Grundläggande musikteori
 • Musikdata

Instrument

 • Huvudinstrument
 • Ensemble

Det publika mötet

 • Konsert- och inspelningsprojekt
 • Scenisk beredskap

Genomförande
 • Individuell undervisning och handledning
 • Undervisning och övningar i grupp
 • Föreläsningar och seminarier
 • Ensemblespel
 • Konsert/inspelningsproduktion

Examination

Kursen examineras individuellt och i grupp. För godkänd kurs krävs aktivt deltagande vid obligatoriska sammankomster, ensemblespel samt godkända förelagda uppgifter.


Examinator
Leo Holmberg

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Musikens grundU G#7.50ObligatoriskH13
0002Instrument och ensembleU G#15.00ObligatoriskH13
0003Det publika mötetU G#7.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17