Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Piano 3, jazz- och rockinriktning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, D0130G
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla ditt musicerande.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2020