KURSPLAN

Storband 2 7,5 Högskolepoäng

Big Band 2
Grundnivå, D0144G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov


Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

- uppvisa fördjupad teknisk och konstnärlig färdighet i storbandsspel
- kunna uppvisa kunskap om och redogöra för alternativa storbandsuppsättningar
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet1


Kursinnehåll

Kursen innehåller musicerande i storband samt repertoarkännedom.


Genomförande

Kursen genomförs i grupp.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.
Slutexamination sker i form av uppspelning.


Examinator
Harri Ihanus

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0TG U G#
0002Slutredovisning1.5TG U G#