Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Storband 2 7,5 Högskolepoäng

Big Band 2
Grundnivå, D0144G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov


Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

- uppvisa fördjupad teknisk och konstnärlig färdighet i storbandsspel
- kunna uppvisa kunskap om och redogöra för alternativa storbandsuppsättningar
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet1


Kursinnehåll

Kursen innehåller musicerande i storband samt repertoarkännedom.


Genomförande

Kursen genomförs i grupp.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.
Slutexamination sker i form av uppspelning.


Examinator
Harri Ihanus

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0TG U G#
0002Slutredovisning1.5TG U G#

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14