KURSPLAN

Musikalisk profil - Rockmusiker 2 15 Högskolepoäng

Musical Profile - Rock Musician 2
Grundnivå, D0158G
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-11-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Rockmusiker 1 (D0157G), Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 1 (D0155G) och Konstnärlig kunskap 1 (X0003G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse som leder till utveckling av det egna instrumentets förmåga till självständighet i samklang med medmusikern i olika ensemblekonstellationer
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse som leder till utveckling av en scenisk medvetenhet och ett sceniskt mod
 • uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för olika former av låtskrivande

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga till instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa grundläggande kunskaper färdigheter och förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter individuellt såväl som i grupp
 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga att berätta och beröra en publik med hjälp av musikaliska och sceniska uttryck
 • uppvisa grundläggande färdigheter i att skriva egna låtar  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • reflektera över den egna utvecklingen på sitt instrument i ett ensemblesammanhang
 • kunna uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp

Kursinnehåll
Kursen innehåller
 • ensemblespel
 • låtskrivande
 • instrumentalundervisning
 • instrumentalt gehör

Genomförande
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp
 • ensemblespel

Examination
För att bli godkänd i kursen ska studenten:
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

För betyget VG på hela kursen krävs VG på prov 0001 Ensemblespel och 0003 Instrument/sång.


Examinator
Anna Wedin

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Ensemblespel7.0U G VG
0002Låtskrivande2.5U G#
0003Instrument/sång4.0U G VG
0004Instrumentalt gehör1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.