Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 1 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Session Musician 1
Grundnivå, D0159G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori. Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för transkription, med utgångspunkt i den valda inriktningen
• uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för musikteori
• uppvisa grundläggande kunskap om notskrivningsprogram samt grundläggande inspelningsteknik
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för gehörsspel och gehörsträning, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för avtal och upphovsrätt samt musikbranschens olika aktörer

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i transkription, utifrån ett ensembleperspektiv respektive den egna instrumentrollen
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i inspelningsteknik samt notskrivningsprogram
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i gehörsspel, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett reflekterande förhållningssätt till sitt lärande


Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 
  • musikdata
  • instrumentalt gehör
  • transkription
  • musikteori
  • branschkunskap  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
  • undervisning, handledning samt övningar i grupp

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom klingande/praktisk redovisning och skriftliga inlämningsuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Material som används i kursen tillhandahålls av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003MusikdataU G#1.00ObligatoriskH16
0004Instrumentalt gehörU G#1.50ObligatoriskH16
0007TranskriptionU G#1.50ObligatoriskH20
0008MusikteoriU G#1.50ObligatoriskH20
0009Branschkunskap 1U G#2.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11