Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 1 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Session Musician 1
Grundnivå, D0159G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig kandidatutbildning i musik med inriktning studiomusiker vid LTU/Musikhögskolan i Piteå


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för transkription, med utgångspunkt i den valda inriktningen
• uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för musikteori
• uppvisa grundläggande kunskap om notskrivningsprogram samt grundläggande inspelningsteknik
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för gehörsspel och gehörsträning, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för avtal och upphovsrätt samt musikbranschens olika aktörer

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i transkription, utifrån ett ensembleperspektiv respektive den egna instrumentrollen
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i inspelningsteknik samt notskrivningsprogram
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i gehörsspel, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett reflekterande förhållningssätt till sitt lärande


Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 
  • musikdata
  • instrumentalt gehör
  • transkription
  • musikteori
  • branschkunskap  

Genomförande
  • undervisning, handledning samt övningar i grupp

Examination
För att bli godkänd i kursen ska studenten
  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003MusikdataU G#1.00ObligatoriskH16
0004Instrumentalt gehörU G#1.50ObligatoriskH16
0007TranskriptionU G#1.50ObligatoriskH20
0008MusikteoriU G#1.50ObligatoriskH20
0009Branschkunskap 1U G#2.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14